Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.
16.02.2017.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova .
 Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.
 
 Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2017. do 16 sati.
 
 Natječaj i Pravilnik, te Smjernice nalaze se u privitku, a također ih možete naći na sljedećoj web stranici Sveučilišta u Zagrebu:  http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2016./2017.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročišćeni tekst veljača 2016.

Smjernice i kriteriji izvrsnosti povjerenstva za rektorovu nagradu PBF-a