OBAVIJEST O OBRANAMA ZAVRŠNIH RADOVA 18. i 19. rujna 2017.

OBAVIJEST O OBRANAMA ZAVRŠNIH RADOVA  18. i 19. rujna 2017.
13.09.2017.

Obrane završnih radova održat će se 18. i 19. rujna 2017.

u Vijećnici fakulteta

OBAVIJEST O OBRANAMA ZAVRŠNIH RADOVA 18. i 19. rujna 2017