doc.dr.sc. Zoran Zorić

Zoran Zorić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 23 331 077
Email: zzoric@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Mjesto rođenja: Zadar

Školovanje

  ustanova tema godina
doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područje biotehničkih znanosti "Stabilnost biološki aktivnih spojeva dehidratiranih proizvoda višnje Maraske tijekom skladištenja" 2014.
magistrirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje Kemija (Organska kemija) "Sinteze ferocenskih amina, amida i aminokiselina" 1997.
diplomirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Biokemijsko inženjerstvo "Ispitivanje mogućnosti regeneracije PVPP-a i  PVI-a" 1993.
       

Zaposlenje

zvanje ustanova godina
stručni savjetnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procese sušenja i praćenje aktivnosti biološki aktivnih spojeva, Zadar 2018.-
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procese sušenja i praćenje aktivnosti biološki aktivnih spojeva, Zadar 2010.-2018.
profesor kemije i tajnik škole Zadarska privatna gimnaizija s pravom javnosti, Zadar 2001.-2010.
tehnolog Solana Pag d.d., Pag 1998.-2001.
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za organsku kemiju 1994.-1998.
     

Usavršavanje

ustanova mjesto godina
Biotehnički fakultet Univerza u Ljubljani Ljubljanja, Slovenija 2012.
     

Stručni suradnik na projektima:

-Nacionalni znanstveni projekti

Projekt godina
"Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizama", HRZZ 2018.-
"Primjena visokog hidrostatskog tlaka u proizvodnji funkcionalnih sokova na bazi voća i povrća", HRZZ 2017.-
"Application of innovative technologies for production of plant extracts as ingredients for functional food”, HRZZ 2014.-2018.
"Sinteze i (biokatalizirane) reakcije aromatskih spojeva”, MZOS (058102)
1996.-2002.
"Sinteze i svojstva (hetero) cikličkih spojeva i metalocena“, MZOS (1-07-106) 1994.-1996.
   

-Međunarodni znanstveni projekti

Projekt godina
"BioProCro" - Znanstveni centar izvrsnosti za Bioprospecting mora, EU i MZO 2017.-
"BEE promoted" EU I MZOS, (IPA II - Cross-Border Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina), EU i MZOS 2014.-2016.
"Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioakivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina", EU i MZOS 2014.-2016.
"Transfer of technology and commercialization of inovations to food business sector of Šibenik-Knin County (TechTransferSIKC)”, EU i MZOS,  (IPA IIIC IPA2007/HR/16IPO/001-040502) 2013.-2015.
"Marasca Sour Cherry (Prunus cerasus var. Marasca) as Ingredients for Functional Foods”, EU i MZOS (IPA IIIC IPA2007/HR/16IPO/001-040302) 2010.-2012.
   

-BICRO Projekt (PoC4 Program provjere inovativnog koncepta)

Projekt godina
"Automat za izuzimanje minimalno procesiranog voća i povrća i čuvanje u modificiranoj atmosferi" 2013.-2014.