izv.prof.dr.sc. Zoran Zorić

Zoran Zorić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 23 331 077
Email: zzoric@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Mjesto rođenja: Zadar

Školovanje
  ustanova tema godina
doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Stabilnost biološki aktivnih spojeva dehidratiranih proizvoda višnje Maraske tijekom skladištenja" 2014.
magistrirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje Kemija "Sinteze ferocenskih amina, amida i aminokiselina" 1997.
diplomirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer biokemijsko inženjerstvo "Ispitivanje mogućnosti regeneracije PVPP-a i  PVI-a" 1993.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
stručni savjetnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procese sušenja i praćenje aktivnosti biološki aktivnih spojeva, Zadar 2018. -
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procese sušenja i praćenje aktivnosti biološki aktivnih spojeva, Zadar 2010. – 2018.
nastavnik kemije/tajnik škole Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti, Zadar 2001. – 2010.
tehnolog Solana Pag d.d., Pag 1998. – 2001.
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za organsku kemiju 1994. – 1998.
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Biotehnički fakultet Univerza u Ljubljani Ljubljana, Slovenija 2012.
Stručni suradnik na projektima
Nacionalni znanstveni projekti godina
"Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizama", HRZZ 2018. -
"Primjena visokog hidrostatskog tlaka u proizvodnji funkcionalnih sokova na bazi voća i povrća", HRZZ 2017. - 2021.
"Application of innovative technologies for production of plant extracts as ingredients for functional food”, HRZZ 2014. – 2018.
"Sinteze i (biokatalizirane) reakcije aromatskih spojeva”, MZOS (058102 1996. – 2002.
"Sinteze i svojstva (hetero) cikličkih spojeva i metalocena“, MZOS (1-07-106) 1994. – 1996.
Međunarodni znanstveni projekti
"Bioactive compounds of selected Mediterranean plants and their effects on gut microbiota", Croatian-Chinese scientific and technological cooperation, MZO 2020. -
"Bioaktivne molekule ljekovitog bilja kao prirodni antioksidansi, mikrobiocidi i konzervansi",  EU i MZO 2019. - 
"BioProCro" - Znanstveni centar izvrsnosti za Bioprospecting mora, EU i MZO 2017. - 2022.
"BEE promoted" EU I MZOS, (IPA II - Cross-Border Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina), EU i MZOS 2014. – 2016.
"Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioakivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina", EU i MZOS 2014. – 2016.
"Transfer of technology and commercialization of inovations to food business sector of Šibenik-Knin County (TechTransferSIKC)”, EU i MZOS,  (IPA IIIC IPA2007/HR/16IPO/001-040502) 2013. – 2015.
"Marasca Sour Cherry (Prunus cerasus var. Marasca) as Ingredients for Functional Foods”, EU i MZOS (IPA IIIC IPA2007/HR/16IPO/001-040302) 2010. – 2012.
Ostali projekti
"Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja", EU i ASOO 2019. -
"Automat za izuzimanje minimalno procesiranog voća i povrća i čuvanje u modificiranoj atmosferi", BICRO Projekt (PoC4 Program provjere inovativnog koncepta) 2013. – 2014.
Nagrade i priznanja
Nagrada Fakulteta za poseban doprinos u radu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 2021.
Zlatna plaketa za uspješno proveden projekt „Višnja maraska (Prunus cerasus var. Maraska) kao sastojak funkcionalne hrane“, Agro ARCA, 8. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, Trilj, 2015.
Nagrada Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za 2. najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj 2010.-2012. (Višnja Maraska kao sastojak funkcionalne hrane), Zagreb, 2013.
{* *}