Kabinet za bioinformatiku

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Antonio Starčević

Telefon: +385 1 4605 147
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: astar@pbf.hr

 

Kabinet za bioinformatiku

Kabinet za bioinformatiku djeluje pri Zavodu za biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je 2002. godine.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Antonio Starčević dr.sc. izvanredni profesor
Jurica Žučko dr.sc. izvanredni profesor
Janko Diminić dr.sc. docent
Damir Oros dr.sc. stručni suradnik
Toni Čvrljak mag. stručni suradnik

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
John Cullum dr.sc. redoviti profesor

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika 33007 4
Nutrigenomika 66827 4
Programiranje u bioinformatici 53272 2
Proizvodnja terapeutskih proteina 53608 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika industrijskih mikroorganizama 165592 3
Molekularna genetika biosinteze antibiotika 165613 3
Molekularna prehrana i genomika 165658 5
Primijenjena proteomika 165624 3