Nast. materijali iz seminara [12]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 412  VII Aeracija i procesi prijenosa kisika iz plinske faze u podlogu 569,55 kB 22.05.2014. 14:02
Broj preuzimanja: 392  VIII Bioreaktori s miješalom 902,98 kB 03.06.2014. 14:17
Broj preuzimanja: 365  IV Bioreaktorski procesi i izdvajanje proizvoda 1,72 MB 13.11.2015. 09:11
Broj preuzimanja: 516  II Bilanca energije 1,59 MB 16.11.2015. 08:22
Broj preuzimanja: 218  IX Barbotirajuće kolone 1,08 MB 04.05.2016. 09:39
Broj preuzimanja: 423  Bioreaktori s cirkulacijskim tokom 360,59 kB 24.05.2016. 13:50
Broj preuzimanja: 307  XII Heterogena biokataliza 1,32 MB 02.06.2016. 12:54
Broj preuzimanja: 223  III Prijelaz topline i sterilizacija podloge 666,32 kB 15.06.2016. 13:29
Broj preuzimanja: 318  VI Bioreaktorski procesi i izdvajanje proizvoda 3,15 MB 20.04.2017. 11:24
Broj preuzimanja: 212  V Bioreaktorski procesi i izdvajanje proizvoda 1,06 MB 27.04.2017. 07:41
Broj preuzimanja: 193  XIII Cijevni reaktori i biološki prokapnici 246,26 kB 29.05.2017. 11:20
Broj preuzimanja: 484  I Bilanca mase 1,21 MB 07.03.2018. 08:48