Biotehnološka proizvodnja octa

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66746

Opis predmeta

SADRŽAJ

 • Definicija octa. Kratki povijesni prikaz proizvodnje octa. Kemijski i biotehnološki postupci proizvodnje octene kiseline.
 • Vrste octa, karakteristike, podjele. Geografska raspodjela po vrstama. Opća tehnološka shema postrojenja za proizvodnju octa.
 • Tehnološke operacije u proizvodnji octa. Suvremena oprema u tehnološkoj liniji.
 • Sirovine, skladištenje, priprema i sastav podloge. Specifičnosti uzgoja inokuluma. Proizvodnja alkoholnog octa standardne koncentracije tehnikom polukontinuiranog submerznog uzgoja.
 • Proizvodnja alkoholnog octa povišene koncentracije kombiniranom tehnikom jednostupanjskog polukontinuiranog i šarţno-pritočnog submerznog uzgoja. Proizvodnja visoko-koncentriranog alkoholnog octa u dvostupanjskom procesu kombinacijom tehnike polukontinuiranog i šarţno-pritočnog uzgoja.
 • Proizvodnja octa iz voćnih vina, prevrele sladovine i medovine tehnikom polukontinuiranog uzgoja.
 • Proizvodnja alkoholnog, vinskg i jabučnog octa u „Frings” generatoru (bioreaktor prokapnik) postupkom imobilizacije biomase na čvrstom nosaču.
 • Zanatska proizvodnja octa i proizvodnja za vlastite potrebe. Usporedni prikaz konstrukcijskih i tehničko-tehnoloških karakteristika opreme, stupnjeva konverzije i efikasnosti procesa.
 • Tradicionalne proizvodnje octa, balzamski ocat, “solera” postupak; proizvodnja octa na dalekom istoku (polučvrsti supstrati), proizvodnja octa u Africi
 • Bistrenje, sredstva za bistrenje, odleţavanje i dozrijevanje, tangencijalna i protočno-slojna filtracija, sredstva za filtraciju, pasterizacija, aromatiziranje, punjenje u ambalaţu. Uređaji za kontrolu, praćenje, automatsku regulaciju i vođenje procesa
 • Proizvodni sojevi i optimalni ekološki uvjeti u proizvodnji octa (temperatura, inhibicija supstratom, inhibicija produktom, koncentracija otopljenog kisika, kompleksna hranjiva i elementi u tragovima)
 • Skladištenje gotovog proizvoda, mjere za odrţavanje čistoće pogona, mane i kvarenje octa.
 • Laboratorijska kontrola tehnološkog procesa, sirovina i gotovog proizvoda, standardi, norme i pravilnici o kakvoći. Tehnološki proračun

ISHODI UČENJA

 • odabrati i selekcionirati adekvatni soj radnog mikroorganizama za biotehnološku
 • proizvodnju octa
 • razlikovati, praktično postaviti i voditi submerzni i površinki način proizvodnje octa
 • razlikovati i praktično postaviti i voditi šaržnu, polukontinuiranu i kontinuiranu tehniku proizvodnje octa       
 • postaviti i voditi proces bistrenja i dozrijevanja octa te suvremene postupke dorade octa
 • uspostaviti i voditi efikasan nadzor procesa proizvodnje i kakvoće octa
 • voditi proces pranja, dezinfekcije i sterilizacije opreme i pogona
 • odabrati i dimenzionionirati opremu za tehnološku liniju proizvodnje octa

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Opis predmeta [0] 10.05.2016. 08:17
Broj preuzimanja: 1301  P. Horvat: Biotehnološka proizvodnja octa 2,01 MB 01.02.2013. 11:18

Obavijesti [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 599  BPO-ishodi-učenja 87,41 kB 04.03.2013. 14:04
Broj preuzimanja: 244  Izvedbeni plan nastave 70,02 kB 20.09.2017. 09:11
Broj preuzimanja: 27  Obavijest početak predavanja 113,78 kB 05.10.2019. 06:31