Opis predmeta [0]

Ciljevi predmeta "Biotehnološka proizvodnja octa" su da studenti/ce steknu potrebna tehničko-tehnološka znanja za samostalno donošenje odluka i za vođenje industrijske biotehnološke proizvodnje octa. U tu svrhu tijekom nastave posebna pažnja će se posvetiti:
a) odabiru i selekcioniranju adekvatnih sojeva radnog mikroorganizama za biotehnološku
proizvodnju octa,
b) praktičnom postavljanju i vođenju submerzne i površinke proizvodnje octa,
c) praktičnom postavljanju i vođenju šaržnog, polukontinuiranog i kontinuiranog procesa proizvodnje
octa,
d)procesima bistrenja i dozrijevanja octa,
e)  suvremenoj doradi sirovog octa,
f) uspostavi i vođenjui efikasnog nadzoar procesa proizvodnje octa i kontroli njegove kakvoće,
g)  procesima pranja i dezinfekcije opreme, tehnološke linije i proizvodne hale,
h) odabiru i dimenzionioniranjui opreme za tehnološku liniju proizvodnje octa,

i) tradicionalnim i zanatskim tehnikama proizvodnje specijalnih vrsta octa,

j) karakteristikama proizvodnih mikroorganizama.

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano