dr.sc. Martina Andlar

Martina  Andlar

Kontakt podaci

Email: mandlar@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 134

Lokacija: Kačićeva 30, 1. kat

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 10.09.1989

Mjesto rođenja: Rijeka

Školovanje      
  ustanova tema godina
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Integrirani bioprocesni sustav za proizvodnju i izdvajanje etanola iz lignoceluloznih sirovina primjenom različitih bioreaktora 2018
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Utjecaj dodatka hidrolizata proteina na rast stanične linije Channel Catfish Ovary (CCO) u mediju bez seruma 2013
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
znanstveni suradnik na projektu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2019 - danas
znanstveni suradnik na projektu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2015 - 2018
Usavršavanje
ustanova mjesto godina
Belarusian National Technical University (BNTU) Minsk, Bjelorusija 2019
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU); Department of Food Science and Technology; Institute of Food Technology Beč, Austrija 2015, 2016, 2017, 2019
Radionice
naslov mjesto godina
eseia Phoenix Summer School Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2019
XVII i XVIII. interancionala škola kromatografije Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2017, 2018
Prezentacijske vještine radionica Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2018
Horizon 2020 Proposal Development   Budimpešta, Mađarska 2017
Elsevier Author radionica  “How to write successful paper Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2015
Taylor&Francis radionica  “ How to get published Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2015
Nagrade i priznanja
  godina
Godišnja nagrada Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska 2017
OeAD stipendist (Beč, Austrija) 2016
Potpora Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska 2015
Dekanova nagrada za uspjeh 2014
Dekanova nagrada za projekt („Photochemical rearrangement of 2,6–di(p–tolyl)pyran–4–one“) 2012