Molekularna prehrana i genomika

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165658

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Osnove genomike, proteomike i metabolomike. Pregled tehnologija koje se koriste u genomici i proteomici.Genotipiziranje. Utjecaj genskih varijacija unutar populacije na podložnost bolestima. Interakcija nutrijenata i gena i njihov utjecaj na zdravlje. Utjecaj nutrijenata na gensku ekspresiju. Odabir prehrane na osnovu genotipa. Mikronutrijenti i oštećenja DNA. Genetika osjeta. Regulacija metaboličkih poremećaja prehranom.

ISHODI UČENJA

  • Objasniti osnove i poveznicu genetike, genomike i genske regulacije u ovisnosti o prehrani.
  • Izabrati odgovarajuće omičke tehnologije, poput transkriptomike, proteomike i metabolomike za korištenje u znanstvenim istraživanjima iz području znanosti o prehrani.
  • Procijeniti rizike i napraviti nutritivne preporuke pojedinca na temelju genomičkog profila.
  • Prezentirati najnovija znanstvena otkrića vezana uz prehranu u odnosu na genetičke predispozicije populacije široj javnosti i uključiti se u javnu raspravu o zdravim prehrambenim navikama.

Nastava

Nastava

Predavanja: 20 sati

Seminar: 10 sati

Opis načina izvršavanja obveza:

Seminarski rad i usmeni ispit

Literatura

  1. Lucock M. Molecular Nutrition and Genomics: Nutrition and the Ascent of Humankind, Wiley-Liss, 2007 ISBN-10: 0470081597
  2. Brigelius-Flohé R., Joost H.G., Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease, Wiley-VCH, 2006  ISBN-10: 3527312943
  3. Zempleni J., Daniel H. Molecular Nutrition, CABI, 2003  ISBN-10: 0851996795
{* *}