Proizvodnja terapeutskih proteina

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53608

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Dizajn lijekova in silico
 • Terapeutski proteini – analitika i biotehnologija
 • Terapeutski proteini – proizvodnja
 • Terapeutski proteini – regulativa

ISHODI UČENJA

 • razlikovati osnovne tipove terapeutskih proteina
 • opisati načine djelovanja terapeutskih proteina
 • opisati tehnologiju i postupak proizvodnje terapeutskih proteina, izolaciju, pročišćavanje i naknadnu karakterizaciju proteina
 • usporediti zakonsku regulativu važeću u Republici Hrvatskoj kao i Europi i Sjedinjenim Američkim Državama vezanu uz proizvodnju, testiranje i puštanje u promet biofarmaceutika
 • definirati osnove dobre proizvođačke prakse i pravila koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj
 • opisati validaciju proizvodnog procesa i mehanizme kontrole kvalitete
 • analizirati proteinske strukture i upotrijebiti ih za računalno dizajniranje lijekova
{* *}