Genska terapija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Uvod u gensku terapiju i odabrane metode molekularne biologije u genskoj terapiji
 2. Virusi i viralni vektori koji se koriste u genskoj terapiji i klinički pokusi
 3. Nevirusni prijenos gena
 4. Vakcinacija i klinički pokusi
 5. Osnove tumora, genska terapija tumora i klinički pokusi

ISHODI UČENJA

 • objasniti princip genske terapije i njene ciljeve
 • opisati genom i građu virusa te navesti kako virus inficira stanicu
 • usporediti različite viruse kao vektore u genskoj terapiji i nabrojati glavne nedostatke virusnog prijenosa gena
 • navesti prednosti i nedostatke nevirusnog prijenosa gena
 • nabrojati metode nevirusnog prijenosa gena
 • objasniti principe upotrebe vektora u vakcinaciji i nabrojati vektorske vakcine
 • opisati glavne karakteristike tumora
 • navesti i objasniti strategije genske terapije tumore

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 22
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Flint S. J. i sur., Principles of Virology: Molecular biology, pathogenesis, and control, ASM Press, 2000.
2. Viral vetors, urednici Angel Cid-Arregui i Alejandro Garcia-Carranca, Eton Publishing/BioTechniques Books, 2000.
3. Nonviral vectors for gene therapy, urednici Leaf Huang, Mien-Chie Hung i Ernst Wagner, Academic Press, 1999.
4. Vector targeting for therapeutic gene delivery, urednici David T Curiel i Joanne T Douglas, John Willey & Sons, Inc., 2002.
5. Metode u molekularnoj biologiji; glavna urednica Ambriović Ristov, Andreja i urednice: Brozović, Anamaria; Bruvo Mađarić, Branka; Ćetković, Helena; Herak Bosnar, Maja; Hranilović, Dubravka; Katušić Hećimović, Silva; Meštrović Radan, Nevenka; Mihaljević, Snježana; Slade, Neda; Vujaklija, Dušica (ur.). Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

 

Preporučena literatura

Promjenjivo: Odabir najnovijih članaka u području genske terapije.

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE u ak. god. 2012/2013

Nastava iz GENSKE TERAPIJE počinje 06.03.2013. i održavat će se u prvoj polovini semestra i to: srijedom od 10:15 do 11.45 u predavaonici 5 i petkom od 13:00 do 14:30 u predavaonici 6. Nastava iz Genetike eukariota održat će se u drugoj polovini semestra u istim terminima