prof.dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec

Ivan-Krešimir Svetec

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4836 016
Email: iksvetec@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Kršnjavoga 25

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 5. siječnja 1971

Mjesto rođenja: Split

Školovanje:

  ustanova tema godina
doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Utjecaj palindroma na homolognu rekombinaciju i stabilnost kvaščevog genoma (Mentor: Zoran Zgaga) 2005.
magistrirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studij Molekularne i stanične biologije Utjecaj kratkih heterolognih sekvencija na integraciju plazmida u genom kvasca Saccharomyces cerevisiae (Mentor: Zoran Zgaga) 2000.
diplomirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer biokemijsko inženjerstvo Transformacija kvasca Saccharomyces cerevisiae lineariziranim plazmidima s heterolognim krajevima" (Mentor: Zoran Zgaga) 1995.

Zaposlenje:

zvanje ustanova godina
Izvanderni profesor PBF, Zavod za biokemijsko inženjerstvo 2011. -
Docent PBF, Zavod za biokemijsko inženjerstvo 2007. - 2011.
Od mlađieg asistenta do višeg asistenta PBF, Zavod za biokemijsko inženjerstvo 1995. - 2007.

USAVRŠAVANJE:

Boravak u drugim institucijama (dulje od jednog tjedna)

1. Institut national de la santé et de la recherche médicale,U571, Pariz, Francuska 2008 (3 mjeseca)
2. Mediterranean Institute For Life Sciences, Split, Hrvatska 2008 (1 mjesec)

Znanstveni seminari

1. MedILS Summer School: "EURYI@MedILS", Split, Htvarska 2007
2. MedILS Summer School: "Creating Interdisciplinary Research Projects", Split, Hrvatska 2006
3. EMBO Lecture Course on New Developments in Genomics nad Biomedicine, Brdo, Slovenija 2003
4. Theoretical Course "RNA structure and Function", Trst, Italija 1998
5. Theoretical Course "Yeast Molecular Genetics", Trst, Italija 1995

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC:12 (10 CC; 2 SCI)

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 1

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 1

Poglavlja u knjizi: 8

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 27

Voditelj tekućih projekata:

1. "Palindromi u genomima i mehanizmi zamjene gena u kvasca" (MZOŠ)

Priznanja, nagrade, odličja:

1. Nagrada organizatora za prezentaciju postera na ESF-EMBO Symposium on Comparative Genomics of Eukaryotic Microorganisms: Eukaryotic Genome Evolution, Sant Feliu de Guixols, Spain, 20-25 October, 2007.

2. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za dostignuća u 2005. godini.

 3. Potpora Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za postignute rezultate u području biotehničkih znanosti, kojih je primjena moguća u Republici Hrvatskoj (1999).

4. Rektorova nagrada za najbolji studentski rad izrađen na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u školskoj godini 1993/1994.

Povjerenstva, odbori, radne skupine:

1.član Odbora za ograniĉenu uporabu genetski modificiranih organizama pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, 2009-

2. zamijenik člana Vijeća Biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, 2009-

3. član Vijeća biotehničkog područja, 2005-2009

Znanstvene organizacije:

1. European Environmental Mutagen Society (EEMS)

2. Hrvatsko genetičko društvo (član upravnog odbora)

3. Hrvatska udruga genetičkih inženjera (www.hugi.hr) (osnivač, član upravnog odbora, predsjednik od 2011))

4. Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

5. Hrvatsko biološko društvo

{* *}