Bakteriologija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53259

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Osnivači eksperimentalne bakteriologije. Carstvo Prokaryotae.
 • Bakterije za proizvodnju rekombinantnih proteina, organskih kiselina, alkohola, octa i bioplina. 
 • Gluconobacter oxydans u biotehnologiji. Primjena bakterija izoliranih iz okoliša u različitim industrijama.
 • Podjela cijanobakterija. Korisni i štetni učinci cijanobakterija. Cijanobakterije kao dodatci prehrani (Spirulina, Klamatska ili AFA alga). Primjena cijanobakterija u akvakulturi, pročišćavanju otpadnih voda, gnojiva. Primjena cijanobakterija u proizvodnji sekundarnih metabolita, vitamina, enzima i toksina, lijekova i biogoriva.
 • Bakteriofagi. Antivirusni agensi. Primjena bakteriofaga u agroindustriji, medicini i genetičkom inženjerstvu.
 • Aktinomicete, metaboliti aktinomiceta. Unutarstanični paraziti: rikecije, klamidije i mikoplazme. Štetni utjecaj bakterija koje tvore čahuru u industriji i medicini.
 • Deinococcus radiodurans jedinstveni fenomen u živom svijetu.

Iz područja bakteriologije studenti odabiru jednu od zadanih tema određene metodske cjeline, pretražuju literaturu, pismeno obrađuju temu i usmeno ju prezentiraju.

ISHODI UČENJA

 1. Objasniti princip i primjenu klasičnih mikrobioloških, biokemijskih i molekularnih metoda u svrhu klasifikacije pojedinih bakterijskih vrsta
 2. Nabrojati i opisati bakterije pogodne za proizvodnju rekombinantnih proteina, organskih kiselina, alkohola, octa, bioplina
 3. Objasniti komercijalne prednosti primjene cijanobakterija kao dodataka prehrani
 4. Argumentirati ekološku i ekonomsku upotrebu cijanobakterija u proizvodnji biogoriva
 5. Objasniti ulogu sekundarnih metabolita aktinomiceta u medicini
 6. Objasniti industrijsku važnost Gluconobacter oxydans
 7. Nabrojati i opisati posljedice unutarstaničnih bakterijskih parazita kao uzročnika bolesti
 8. Opisati primjenu bakteriofaga u agroindustriji, medicini i genetičkom inženjerstvu
 9. Pismeno i usmeno prezentirati originalni znanstveni rad (napisan na engleskom jeziku) iz područja bakteriologije i sudjelovati u raspravi argumentirano braneći svoje mišljenje

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

OBAVIJESTI [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 329  Obavijest za 1.predavanje 253,65 kB 22.09.2016. 13:39
Broj preuzimanja: 258  Ishodi učenja 2016/2017 262,32 kB 22.09.2016. 13:40
Broj preuzimanja: 439  Vodič za studente 2016/2017 330,65 kB 22.09.2016. 13:40

NASTAVNI MATERIJALI [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S., Redžepović S.: Bakteriologija u biotehnologiji - knjiga prva - I.dio. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2004.
2. Duraković S., Redžepović S.: Bakteriologija u biotehnologiji - knjiga prva - II.dio. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2004.
3. Duraković S., Redžepović S.: Bakteriologija u biotehnologiji, knjiga druga - I. dio. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2005.
4. Duraković S., Redžepović S.: Bakteriologija u biotehnologiji, knjiga druga – II. dio. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2005.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. http://www.textbookofbacteriology.net/