Mikrobiologija

ECTS bodovi:
8(BT) 6(PT) 5(N)

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32420(BT) 64884(PT) 32431(N)

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Razvoj mikrobiologije kroz povijest. Teorija spontane generacije, Kochovi postulati. Podjela mikrobiologije. Uloga mikroba u životu ljudi i prirodi. Istraživanje mikroba, mikroskop i mikroskopija.
 • Usporedba prokariotske i eukariotske stanice. Struktura i funkcija prokariotske stanice. Veličina, oblik i ustrojstvo. Strukture na vanjskoj površini stanične stijenke i ispod st. stijenke. Gram-pozitivne i gram-negativne bakterije.
 • Prijenos tvari kroz membrane. Zahtjevi mikroba za hranom. Fizikalni i kemijski zahtjevi za rast. Uzgoj mikroba in vitro. Hranjive podloge.
 • Makromolekule.
 • Metabolizam, anabolizam, katabolizam. Biološki katalizatori-enzimi.
 • Taksonomija, klasifikacija, sistematika. Whittakerov sustav od pet carstava. Sustav triju carstava. Moderna klasifikacija. Kriteriji za identifikaciju mikroba.
 • Carstvo Prokaryotae.
 • Carstvo Fungi,
 • Carstvo Protista, Virusi.
 • Klasične mikrobiološke  metode: kultivacija na pločama metoda razrijeđenja, metoda iscrpljivanja, mikroskopija, biokemijski testovi, brze molekularno-mikrobiološke metode. Identifikacija bakterija–određivanje fizioloških odnosno biokemijskih osobina. Određivanje prisutnosti ili odsutnosti pojedinih enzima. Metaboličke značajke čistih kultura u različitim tekućim ili na posebnim čvrstim hranjivim podlogama. Obitelj Enterobacteriaceae, značajke, izolacija i identifikacija.
 • Mikrobiocidni i mikrobiostatički agensi. Dezinficijensi i antiseptici. Kemijski agensi za sterilizaciju. Kemijski agensi za dezinfekciju. Mehanizam djelovanja antimikrobnih agensa. Metode dokazivanja antimikrobnog djelovanja.
 • Fizikalne metode sterilizacije. Procjena djelotvornosti sterilizacije.
 • Ciklus ugljika, Ciklus dušika, Ciklus vode, Ciklus  sumpora, Ciklus željeza, Ciklus kalcija, Ciklus žive.
 • Mikrobna ekologija. Biotički i abiotički čimbenici rasta. Interakcije između različitih organizama. Sintrofizam.  Antagonizam. Grabežljivost. Simbioza. Kompeticija.
 • Bioterorizam. Crna biotehnologija. Biološko oružje, prostor, sredstva i metode distribucije i diseminacije (raspršivanja) u slučaju bioterorističkog napada.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku modula, student će moći:

 1. Razlikovati prokariote od eukariota na osnovu morfoloških, fizioloških i biokemijskih   osobina
 2. Odabrati metode izolacije i identifikacije mikroorganizama i klasificirati mikroorganizme
 3. Razlikovati čimbenike rasta, razmnožavanja i ugibanja mikroba, kao i ulogu mikroorganizama u kruženju tvari u prirodi
 4. Razlikovati mikrobni metabolizam i metaboličke razlike među mikrobima
 5. Odabrati metode za suzbijanje rasta mikroba i predložiti antimikrobne agense i kriterije odabira prema objektu primjene
 6. Odabrati podloge za uzgoj pojedinih vrsta mikroba i primijeniti tehnike precjepljivanja i provesti izolaciju čiste kulture mikroba
 7. Pripremiti mikroskopske preparate i primijeniti tehnike mikroskopiranja
 8. Primijeniti osnovna pravila sigurnog rada u mikrobiološkom laboratoriju i riješiti slučajne manje nezgode mikrobioloških analiza
 9. Samostalno prezentirati određenu temu iz originalnih znanstvenih radova vezanih uz područje mikrobiologije i sudjelovati u raspravi i argumentirano braneći svoje mišljenje
 10. Interpretirati rezultate mikrobioloških analiza

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biologija 1
 • Biologija 2

Nastava

Vrste nastave sati (BT, PT) sati (N)
oznaka naziv
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 45 40
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 30 10
T Terenske vježbe    

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 634  Obavijest o uvodnom predavanju (2016/2017) 122,76 kB 22.09.2016. 13:43

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije. Sveučilišni udžbenik, D. Hajsig i F. Delaš (ur.), Hrvatsko mikrobiološko društvo, Zagreb, 2016.
2. Duraković S.: Prehrambena mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990.
3. Duraković S., Duraković L. (2000.): Specijalna mikrobiologija, Durieux, Zagreb.
4. Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. http://www.microbes.info/resources/General Microbiology/
2. Prescot L.M., Harley J.P., Klein D.A.: Microbiology, Fourth ed.,Mc Graw Hill, Boston , 1999.
3. Black J. G.: Microbiology, Principles and Explorations, Fourth ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.