Mikrobiologija

ECTS bodovi:
8(BT) 6(PT) 5(N)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Mikroorganizmi u okolišu. Uloga mikrorganizama u pretvorbi tvari i životu ljudi. Sistematika i morfologija mikroorganizama. Carstva i njihov sustav. Svojstva mikroorganizama. Struktura i funkcija eukariotske i prokariotske stanice. Prijenos tvari kroz staničnu membranu. Bakterije. Sistematika i morfologija. Biokemijska identifikacija. Krivulja rasta. Gljive. Kvasci i plijesni. Sistematika i morfologija. Razmnožavanje.Prehrana i uzgoj. Kontrola liječenja fungalnih infekcija. Protisti. Morfologija, raširenost i aktivnost. Razmnožavanje. Virusi. Morfologija.karakteristične osobine. Klasifikacija. Rast, uzgoj i metabolizam mikroorganizama. Hranjive podloge. Utjecaj okolišnih uvjeta. Autotrofni, heterotrofni,i hipotrofni mikroorganizmi. Fizikalni i kemijski zahtjevi za rast i ugibanje mikroorganizama. Postupci za smanjenje broja mikrobnih kontaminanata na neživim objektima i u okolini. Mehanizmi djelovanja antimikrobnih agenasa. Fenolni koeficijent test. Osiguravanje uvjeta prema zakonu. Mikrobni metabolizam. Proizvodnja energije u mikroorganizama. Središnji putovi za proizvodnju energije. Biogeokemijsko djelovanje mikroorganizama u ciklusima u prirodi. Mikroorganizmi u hrani. Kvarenje hrane i uzročnici kvarenja. Metode zaštite namairnica od mikrobnog kvarenja. Mikroorganizmi i bolesti. Kontrola mikroorganizama. Suzbijanje rasta mikroorganizama.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku modula, student će moći:

-definirati temeljna znanja iz mikrobiologije, ustrojstva i uloge mikroorganizama u prirodi i u životu ljudi

-klasificirati i identificirati mikroorganizme

-opisati i razlikovati čimbenike rasta, razmnožavanja i ugibanja mikroorganizama

-razlikovati mikrobni metabolizam i metaboličke razlike među mikroorganizmima

-primijeniti metode izolacije i identifikacije mikroorganizama

-odabrati i primijeniti metode i agense za suzbijanje rasta mikroorganizama

-Interpretirati  rezultate i prepoznati probleme mikrobioloških analiza tijekom rada u mikrobiološkom laboratoriju

-prezentirati praktičnu primjenu mikrobioloških načela i postupaka

-prezentirati  pismeno i  usmeno originalni znanstveni rad (napisan na engleskom jeziku) iz područja mikrobiologije

Nastava

Vrste nastave sati (BT, PT) sati (N)
oznaka naziv
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 45 40
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 30 10
T Terenske vježbe    

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno X Usmeno  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S.: Prehrambena mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990.
2. Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.
3. Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga prva (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1997.
4. Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga druga (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. http://www.microbes.info/resources/General Microbiology/
2. Prescot L.M., Harley J.P., Klein D.A.: Microbiology, Fourth ed.,Mc Graw Hill, Boston , 1999.
3. Black J. G.: Microbiology, Principles and Explorations, Fourth ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.