Tehnologija antibiotika

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39781 (PDBT), 53707 (DBPI)

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja: Definicija,nomenklatura i klasifikacija antibiotika. Biotehnološka proizvodnja tetraciklinskih antibiotika. Biotehnološka proizvodnja penicilina. Izolacija penicilina. Priprava 6-aminopenicilanske kiseline i polusintetskih penicilina. Biotehnološka proizvodnja ostalih β-laktamskih antibiotika (cefalosporina i cefamicina). Proizvodnja klavulanske kiseline. Biotehnološka proizvodnja aminoglikozidnih, makrolidnih i peptidnih antibiotika. Pregled ostalih antibiotika: aromatski, glikopeptidni, antifungalni i antitumorni antibiotici. Izolacija i pročišćavanje antibiotika.

Seminari: Proračun procesa biosinteze i izolacije oksitetraciklina. Biotehnološki process proizvodnje b-laktamskih antibiotika. Biotehnološki proces proizvodnje aminoglikozidnih, makrolidnih i peptidnih antibiotika. 

Laboratorijske vježbe: Kolorimterijska metoda za određivanje oksitetraciklina. Jodometrijska metoda za određivanje penicilina. Biosinteza oksitetraciklina submerznim uzgojem Streptomyces rimosus.

ISHODI UČENJA

 • odabrati metode pročišćavanja antibiotika (ekstrakciju, ionsku izmjenu ili taloženje) ovisno o svojstvima antibiotika koji se izolira
 • odabrati metodu sušenja ovisno o termostabilnosti antibiotika (sušenje sublimacijom-liofilizacija, sušenje u struji toplog zraka, sušenje raspršivanjem, konvekcijsko i kontaktno sušenje)
 • odabrati optimalno vrijeme biosinteze antibiotika i objasniti regulacijske mehanizme za prijelaz iz trofofaze u idiofazu (biosintezu antibiotika)
 • odabrati postupak prethodne obrade komine obzirom na fizikalno-kemijska svojstva antibiotika (topljivost, stabilnost)
 • odabrati uvjete kultivacije (čista kultura mikroorganizma producenta, sterilnost procesa, temperatura uzgoja, ph uzgoja, miješanje, aeracija, suzbijanje pjene itd.) tijekom biosinteze antibiotika
 • odrediti aktivnost antibiotika primjenom kemijskih metoda za kvantitativno određivanje antibiotika
 • skicirati shemu procesa biosinteze antibiotika
 • usporediti kemijsku i enzimsku metodu priprave 6-aminopenicilanske kiseline        
 • usporediti metabolizamske puteve biosinteze antibiotika obzirom na mikroorganizme producente različitih antibiotika
 • voditi biotehnološki proces pripreme inokuluma i proizvodnje oksitetraciklina

PREDUVJETI ZA UPIS (PREDDIPLOMSKI STUDIJ):

 • Biotehnologija 2
 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Mikrobiologija
 • Fenomeni prijelaza
 • Jedinične operacije

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 19
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 6
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Popis udžbenika napisanih na hrvatskom jeziku:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos (2007): Mikrobiološke metode i antibiotici. U: Metode u molekularnoj biologiji, Ambriović Ristov, Andreja; Brozović, Anamaria; Bruvo Mađarić, Branka; Ćetković, Helena; Hranilović, Dubravka; Herak Bosnar, Maja; Katušić Hećimović, Silva; Meštrović Radan, Nevenka; Mihaljević, Snježana; Slade, Neda; Vujaklija, Dušica (ured.), Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, str. 949-963.
2. J. Šušković, S. Matošić, B. Kos: Biotehnološka proizvodnja antibiotika, akad. god. 2013/14., interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović: Tehnologija antibiotika, Laboratorijske vježbe, akad. god. 2014/15., interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Popis znanstvenih publikacija vezanih uz nastavu:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović, A. Leboš Pavunc, K. Habjanič, S. Matošić (2010) Antimicrobial Activity – The Most Important Property of Probiotic and Starter Lactic Acid Bacteria, Food Technol. Biotechnol. 48 (3) 296-307.
2. S. Džidić, J. Šušković, B. Kos (2008) Antibiotic resistance mechanisms in bacteria: biochemical and genetic aspects, Food Technol. Biotechnol. 46 11-21.

 Popis priručnika:

red. broj Naziv
1. W. R. Strohl: Biotechnology of antibiotics: Second edition, revised and expanded, Marcel Dekker, Inc. New York (1997).
2. E. J. Vandamme: Biotechnology of industrial antibiotics, Marcel Dekker, Inc. New York (1984).