Biotehnologija biljaka

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165646

Opis predmeta

Biotehnologija biljaka je područje koje se razvija izuzetno brzo i nova se dostignuća, otkrića i primjena objavljuju svakodnevno. Kao i u mnogim područjima znanosti, najnovija se saznanja mogu naći samo u časopisima ili knjigama radova sa znanstvenih skupova. Ovaj je predmet osmišljen tako da studentima pruži teorijska znanja putem predavanja, a kritički pristup znanstvenim spoznajama objavljenim u člancima studenti bi dobili na seminarima kroz izlaganja studenata.

SADRŽAJ PREDMETA

Izabrane teme obuhvaćaju najnovija znanstvena dostignuća na području biotehnologije biljaka: uzgoj biljnih stanica, tkiva i organa u akseničnim kulturama; primjenu u biotehnologiji; metode genetičke transformacije biljaka; značenje biotehnologije biljaka u poljoprivredi, zaštiti okoliša, medicini, energetici i proizvodnji visokovrijednih proizvoda - primjeri primjene; socijalni, ekonomski, etički i/ili zakonodavni aspekti biotehnologije biljaka.

ISHODI UČENJA

  • opisati metode dobivanja i područja primjene genetski modificiranih biljaka
  • definirati regulatorna pitanja proizvodnje genetičkih modificiranih biljaka
  • opisati uporabu biljaka kao ˝bioreaktora˝ u proizvodnji vakcina i terapeutskih proteina
  • provesti samostalno istraživanje u literaturi dostupnih podataka o područjima primjene i vođenja bioprocesa  s kulturama biljnih stanica te prezentirati rezultate
  • opisati primjenu i ključne parametre u biotehnološkoj proizvodnji sekundarnih metabolita i rekombinantnih proteina pomoću kultura biljnih stanica

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Chawla, H.S. (2002) Introduction to plant biotechnology (2. izd), Science Pub. Inc.,
2.

Oksman-Caldentey, K.M., Barz, W.H., (2002) Plant biotechnology and

 transgenic plants, Marcel Dekker Inc., New York..

3. Chopra, V.L., Malik, V.S., Bhat, S.R. (2001) Applied Plant Biotechnology, Science Publishers Inc., Enfield.
4. Fu, T.J., Singh, G., Curtis, W.R., (1999) Plant Cell and Tissue Culture for the Production of Food Ingredients, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
5. Najnovija literatura (časopisi i internet-članci)

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Hood, E.E., Howard, J.A. (ured) (2002) Plants as Factories for Protein Production, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
2. Christou, P. (2004) Handbook of Plant Biotechnology, Wiley, New York.
3. Vasil, I.K. (2003) Plant Biotechnology 2002 and Beyond, Kluwer Academic /Plenum Publishers, New York.