Mateja Lozančić, mag. ing.

Mateja Lozančić

Kontakt podaci

Email: mlozancic@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 157

Lokacija: Laboratorij za biokemiju, 6. kat

Predmeti

Životopis

Datum rođenja:

25.10.1989.

Mjesto rođenja:

Zagreb

Zaposlenje:

Studeni 2016.- danas Asistent u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studeni 2014.-studeni 2015. Stručni suradnik pri Službi za biološka i kontaktna vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

Školovanje:

Srpanj  2013.          Obrana diplomskog rada: “Uloga stanica urođenog imunološkog odgovora na oštećenje/infekciju pluća uzrokovanu ozonom- potencijalna uloga IL-22 I IL-17A”(originalni naslov:”Role of innate immune cells in Ozone induced lung injury/inflammation- Potential role of IL-22 and IL-17A” )
2012.-2013. Diplomski studij Bioindustrijskih tehnika pri Sveučilištima u Orleansu (Francuska) i Zagrebu (Hrvatska)
2011.-2013. Diplomski studij Molekularne Biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Srpanj 2011. Obrana završnog rada: “Utjecaj bakra na rast haploidnih i diploidnih sojeva kvasca Saccharomyces cerevisiae”.
2008.-2011. Preddiplomski studij Biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 3

Radovi prezentirani na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 6

Poglavlja u knjizi: 2