hrvatski | english


prof.dr.sc. Zorana Grabarić

Zorana Grabarić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 296
Telefaks: + 385 1 4605 152
Email: zoranag@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Ime i prezime: Zorana Grabarić rođ. Maksić

Diplomirala: 24. listopada 1967. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirala: 7. lipnja 1971. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta Zgrebu, smjer Fizička kemija, analitička kemija i radiokemija.

Doktorirala: 20. prosinca 1990. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Službovanje: 1968. - 1971.- asistent postdiplomand na Institutu "Ruđer Bošković" u laboratoriju Radiokemije

1971. do 2000. - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (prijašnji Tehnološki fakultet) Sveučilišta u Zagrebu i to:

1971. - 1991. na Zavodu za analitičku kemiju kao znanstveno-nastavni asistent.

Od 15. 10. 1991. na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, gdje je izabrana u zvanje znanstvenog suradnika 3. 07. 1991., u zvanje docenta 4. 05. 1992., zvanje višeg znanstvenog suradnika 16. 05. 1994. i u zvanje izvanrednog profesora 28. 09. 1998.

Od 1. 01. 2001. radi na Zavodu za kemiju i biokemiju, Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu u zvanju redovitog profesora.

Od 11. 07. 2006. redoviti profesor u trajnom zvanju.

Usavršavanje: · 1975. - 1977., gostujući znanstvenik na Department of Inorganic Chemistry, University of Melbourne, Victoria, Australia, u grupi prof. dr. sc. Alana M. Bonda.

· 1993. - 1998. gostujući znanstvenik na Departament de Quimica Analitica, Facultat de Quimica, Universitat de Barcelona, Barcelona, Katalonija, Španjolska, u grupi prof. dr. sc. Enrica Casassasa i prof. dr. sc. Miquela Estebana.

· 15. 09. - 15. 10. 1998. gostujući znanstvenik na Departament de Quimica, Universitat de Lleida, Katalonija, Španjolska, u grupi prof. dr. sc. Jaume Puy.

Područje istraživanja:

 • Istraživanja u području koloidne kemije i radiokemije.
 • Istraživanja i primjena metoda ionske izmjene.
 • Spektrofotometrijska istraživanja svojstava koordinacijskih spojeva i primjene metalnih kompleksa kao potencijalnih spektrofotometrijskih reagensa i kao bojila u tekstilnoj i srodnim granama industrije. Primjena kemometrijskih metoda razdvajanju elektrokemijskih i spektrofotometrijskih signala pri analizi višeanalitnih uzoraka i istraživanjima specijacije.
 • Razvoj analitičkih metoda za procesnu analizu (kontrola kvalitete ulaznih sirovina, intermedijara i konačnog produkta) i analiza otpadnih voda raznih grana industrije u cilju čistije proizvodnje. Istraživanje vezanja aminokiselina, velikog biokemijskog, fiziološkog i industrijskog značaja, na teške metale.
 • Razvoj i primjena kemijskih senzora i biosenzora u kliničkoj kemiji, prehrambenoj industriji.i okolišu

Nastavna djelatnost: Vježbe

Sudjelovala u vođenju vježbi:

 • Analitička kemija
 • Specijalne metode u analitičkoj kemiji
 • Ispitivanje materijala

Sudjelovala u kreiranju i samostalno izvodila vježbe:

 • Instrumentalna analiza (od škol. god. 1980/81. u satnici vježbi držala 10 sati predavanja kao dopunu predavanjima iz istoimenog predmeta)
 • Procesna analiza (od škol. god. 1980/81. u satnici vježbi držala 10 sati predavanja kao dopunu predavanjima iz istoimenog predmeta)
 • Zaštita od požara (od škol. god. 1980/81. u satnici vježbi držala 10 sati predavanja kao dopunu predavanjima iz istoimenog predmeta)
 • Tehnologija intermedijara
 • Koordinacijska kemija
 • Eksperimentalne metode i karakterizacija bojila i intermedijara
 • Opća i anorganska kemija

Predavanja

Diplomski studij:

 • Tehnologija intermedijara
 • Koordinacijska kemija
 • Opća kemija
 • Opća i anorganska kemija Instrumentalna analiza
 • Instrumentalna analiza namirnica
 • Uvod u kemiju i kemijsku analizu
 • Bioanorganska kemija elemenata
 • Biosenzori u kontroli kvalitete hrane

Poslijediplomski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije:

 • Eksperimentalne metode i karakterizacija bojila i intermedijara
 • Kemijski senzori

Poslijediplomski specijalistički studij „Kvaliteta i sigurnost hrane“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu:

 • (Bio)senzori u analitici hrane

Doktorski studij „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu:

 • Biosenzori

Stručne aktivnosti: · Povjerenica za diplomske ispite

· Savjet Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (član)

· Izvršni odbor Sindikata (zamjenica predsjednika)

· Komisija za studentska pitanja (član)

· Komisija za opće akte Tehnološkog fakulteta (predsjednica)

 • Državno povjerenstvo za učenička natjecanja iz kemije Znanstveni odbor (član od 2004.-)

Znanstvena društva (članstvo):

· Hrvatsko kemijsko društvo (HKD)

· Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)

· Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko- tehnološkog studija (AMACIZ) iz Zagreba

· Hrvatsko društvo Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC: 54. Radovi u Zbornicima radova: 6. Stručni radovi: 2. Elaborati: 10. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji 49 i inozemstvu 45.