Kabinet za ekonomiju

Pročelnik

Marijo Ćaćić, mag.

Email: mcacic@pbf.hr
Telefon: +385 4605 014

Kabinet za management osnovan je 1990. godine u Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u sastavu Zavoda za opće programe djeluje od 1995. godine. Od 1957. do 1983. godine ekonomska grupa predmeta i istraživanja iz tog područja provodili su se u sklopu Kabineta za ekonomiku industrijskih poduzeća, a potom od 1983. do 1989. godine u sklopu Kabineta za ekonomiku prehrambene industrije.

Za obavijesti kliknite na >>>Obavijesti >>>

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Marijo Ćaćić mag. viši predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Marketing prehrambenih proizvoda 66912 3
Poduzetništvo 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Menadžment 53660 5
Poduzetništvo 3
{* *}