Menadžment

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53660

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Uvodno predavanje o  menadžmentu i načinu rada
 2. Osnovno o poduzetništvu
 3. Osnovno o gospodarstvu
 4. Organizacija i menadžment
 5. Razvoj menadžmenta i utjecaj okruženja na menadžment
 6. Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika
 7. Planiranje
 8. Strategijski menadžment
 9. Organiziranje
 10. Vođenje
 11. Upravljanje ljudskim potencijalima
 12. Kontrola
 13. Uvođenje novog proizvoda
 14. Upravljanje rizicima
 15. Financiranje poslovanja i utjecaj gospodarske strategije EU na poslovno odlučivanje

ISHODI UČENJA

 • analizirati poslovanje i predlagati mjere za poboljšanje
 • analizirati proces planiranja i prilagoditi organizacijsku strukturu planovima organizacije ili njenih dijelova
 • analizirati promjene u okruženju i predlagati moguće strategije rasta i razvoja poduzeća
 • ocijeniti i modificirati  metode upravljanja
 • odabrati financijske instrumente/proizvode EU za unapređenje poslovanja organizacije
 • predložiti mjere i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja organizacije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe 12
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 18
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [8] 16.12.2014. 00:14
Repozitorij  Seminari [11] 16.12.2014. 00:14

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1.  S. Robbins, D. DeCenzo (2004), Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications , 5th Edition, Prentice Hall

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1.  James.H. Donnelly, Jr., James.L. Gibson, John.M. Ivancevich (1997), Fundamentals of Management, 10th Edition, BPI/Irwin, Inc.
{* *}