Lidija Podvalej, v.pred.

Lidija Podvalej

Kontakt podaci

Email: lpodval@pbf.hr
Telefon : +385 1 4605 188

Lokacija: Kačićeva 23

Predmeti

Nositelj

Životopis

Datum rođenja: 21.09.1961.

Mjesto rođenja: Tuzla, BiH

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu Povezanost nekih konativnih karakteristika i situacione preciznosti odbojkaša, nakon parcijalizacije antropometrijskih mjera 1986.
magistrirao Odslušala Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani, Slovenija   1987.-89.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Predavač-vanjski suradnik Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 1987.-89.
Predavač-vanjski suradnik Fakultetstrojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu 1995.-97.
Predavač Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 1997.
Viši predavač Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 2003.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 1

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 15

{* *}