Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32406

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja:

Reologija. Reološka svojstva tekućih materijala (Newtonske i nenewtonske tekućine). Čimbenici koji utječu na reološka svojstva, viskoelastičnost. Reološka svojstva tijesta. Metode i uređaji za određivanje reoloških svojstava tekućih i polutekućih materijala. Transport fluida. Reološka svojstva suspenzija, granuliranih i praškastih materijala. Reološka svojstva krutih materijala - tekstura. Termofizička svojstva hrane. Fazni prijelazi kod niskih temperatura. Metode određivanja termofizičkih svojstava (DTA, DSC, matematički modeli). Aktivitet vode. Izoterme sorpcije. Višefazni sustavi i pojave na granici faza složenih sustava. Dielektrična svojstva hrane. Difuzija i prijenos mase.

Vježbe i seminari:

Određivanje reoloških svojstava tekućih i polutekućih materijala primjenom rotacionog i kapilarnog reometra. Određivanje reoloških parametara za nenewtonske materijale. Dimenzioniranje cijevovoda tijekom procesiranja tekuće i polutekuće hrane. Određivanje potrebne snage pumpe pri transportu polutekućih i tekućih materijala. Fizikalna svojstva granuliranih i praškastih materijala. Temperature faznih promjena primjenom diferencijalne termičke analize - DTA. Određivnje specifičnog toplinskog kapaciteta, latentne topline, toplinske vodljivosti i entalplije hrane. Određivanje izotermi sorpcije dehidratiranih proizvoda. Određivanje svojstva pjenjenja te stabilnosti pjene.

ISHODI UČENJA

 • objasniti razliku između Newtonskih i nenewtonskih tekućina; promjene termofizičkih svojstava hrane pri promjeni faza; matematičke modele kojima je moguće odrediti termofizička svojstva hrane pri niskim temperaturama; pojmove relativne vlažnosti, apsolutne vlažnosti, monosloja te aktiviteta vode u namirnicama; razliku u tipovima koloidnih sustava koji su najčešće zastupljeni u namirnicama; učinak procesiranja na stabilnost koloidnih sustava; dielektrična svojstva hrane; način prijenosa topline tijekom procesiranja hrane mikrovalnim zagrijavanjem
 • definirati i objasniti reološka svojstva tijesta
 • odabrati i primijeniti uređaj za određivanje reoloških svojstava tekućina
 • izmjeriti i matematički interpretirati reološka svojstva tekuće, polutekuće hrane i suspenzija; dielektrične parametre
 • izračunati parametre transporta tekuće hrane kroz cijev
 • odrediti parametre snage pumpe za transport tekućina; fizikalna svojstva praškastih materijala; točku smrzavanja i odmrzavanja hrane primjenom diferencijalne termičke analize; vrijednost monosloja iz izotermi sorpcije eksperimentalnim putem; postojanost koloidnih sustava
 • nabrojati teksturalna svojstva hrane
 • matematički interpretirati teksturalna svojstva hrane; interpretirati vrijednosti monosloja
 • prepoznati opremu za određivanje temperatura faznih promjena

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Fizikalna kemija
 • Osnove inženjerstva

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 15
T Terenske vježbe -

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 559  Priručnik za studente 1,30 MB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. V. Lelas: Fizikalna svojstva hrane (sveučilišni udžbenik u tisku)
2. M.J. Lewis:
Physical Properties of Foods and Food Processing Systems, Ellis Horwod, Chichester (1987)

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. P. Fellows: Food Processing Technology, CRC Press, Boca Raton (2000)
2. D.R. Heldman: Food Process Engineering, AVI Publising Company, Westport (1977)
{* *}