Analitika hrane

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39845

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uzorkovanje
 • Pregled metoda za određivanje vode/suhe tvari u hrani
 • Pregled metoda za određivanje mineralnih tvari u hrani
 • Pregled metoda za određivanje bjelančevina u hrani
 • Pregled metoda za određivanje ugljikohidrata u hrani
 • Pregled metoda za određivanje masti/ulja u hrani
 • Pregled metoda za određivanje vitamina u hrani
 • Statističke metode u kontroli kvalitete hrane

ISHODI UČENJA

 • Definirati principe uzorkovanja hrane
 • Objasniti principe analitičkih metoda za određivanje osnovnih sastojaka hrane
 • Usporediti pojedine principe uzorkovanja te analitičke metode za određivanje vode, bjelančevina, ugljikohidrata, masti, vitamina i mineralnih tvari
 • Primijeniti određenu analitičku metodu te statističke alate pri određivanju udjela osnovnih sastojaka hrane
 • Izračunati udio vode/suhe tvari, mineralnog ostatka, bjelančevina, ugljikohidrata, masti te pojedinih vitamina i mineralnih tvari u uzorcima hrane
 • Preporučiti planove prijema te pojedine analitičke i statističke metode u kontroli kvalitete prehrambenih proizvoda
 • Ocijeniti prikladnost odabira pojedine analitičke metode u određivanju osnovnih sastojaka hrane

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Kemija i biokemija hrane
 • Sirovine prehrambene industrije
 • Statistika

Nastava

 

Vrste nastave  sati
oznaka naziv
P Predavanja  15  
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe  40  
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar    
T Terenske vježbe    

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [11] 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 2224  PRAKTIKUM 3,94 MB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Predavanja u PDF-u
2. Praktikum: N. Vahčić, M. Hruškar, K. Marković: „Analitičke metode za određivanje osnovnih sastojaka u hrani”

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Food Analysis, Fourth Ed. Editor: Nielsen, S.S., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010
2. James, C.S. (1995) Analytical Chemistry of Foods, Blackie Academic&Professional, Glasgow, NZ
3.

Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed. 2012.

Editor: Dr. George W. Latimer, Jr.

{* *}