Analitika hrane

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39845

Opis predmeta

 Kemijski sastav hrane je od neprocjenjive važnosti s raznih gledišta, uključujući prehranu i zdravlje, toksikologiju i sigurnost, stabilnost na mikroorganizme, kemijske i fizikalne promjene. Analize tih sastojaka osiguravaju potrošačima informaciju o prehrambenoj vrijednosti hrane, osiguravaju kvalitetu tijekom proizvodnje i čuvanja, nužne su i zbog zakonske regulative. Tematske jedinice će uključiti zakonsku regulativu o hrani, uzorkovanje i pripremu uzorka, pregled metoda određivanja osnovnih sastojaka, sam analitički postupak određivanja osnovnih sastojaka (voda/suha tvar, pepeo/mineralne tvari, bjelančevine, šećeri, masti) te pisanje analitičkog izvješća.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta studentica/student će moći:

  • Definirati principe uzorkovanja hrane
  • Objasniti principe analitičkih metoda za određivanje osnovnih sastojaka hrane
  • Usporediti pojedine principe uzorkovanja te analitičke metode za određivanje vode, bjelančevina, ugljikohidrata, masti, vitamina i mineralnih tvari
  • Primijeniti određenu analitičku metodu te statističke alate pri određivanju udjela osnovnih sastojaka hrane
  • Izračunati udio vode/suhe tvari, mineralnog ostatka, bjelančevina, ugljikohidrata, masti te pojedinih vitamina i mineralnih tvari u uzorcima hrane
  • Preporučiti planove prijema te pojedine analitičke i statističke metode u kontroli kvalitete prehrambenih proizvoda
  • Ocijeniti prikladnost odabira pojedine analitičke metode u određivanju osnovnih sastojaka hrane

Nastava

 

Vrste nastave  sati
oznaka naziv
P Predavanja  15  
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe  40  
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar    
T Terenske vježbe    

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave i obavljene vježbe

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [11] 17.10.2011. 13:52
Broj preuzimanja: 1802  PRAKTIKUM 3,94 MB 30.09.2010. 12:45

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Predavanja u PDF-u
2. Praktikum: N. Vahčić, M. Hruškar, K. Marković: „Analitičke metode za određivanje osnovnih sastojaka u hrani”

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Food Analysis, Fourth Ed. Editor: Nielsen, S.S., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010
2. James, C.S. (1995) Analytical Chemistry of Foods, Blackie Academic&Professional, Glasgow, NZ
3.

Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed. 2012.

Editor: Dr. George W. Latimer, Jr.