Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Specifična znanja senzorskih analiza sastoje se od razumijevanja fiziologije i psihologije senzorske percepcije, shvaćanja značaja senzorskih svojstava, sposobnosti planiranja i provođenja senzorskih analiza da se dobije željeni odgovor, statističke analize rezultata i utvrđivanje korelacije senzorskih i instrumentalnih metoda. Senzorska svojstva poput vanjskog izgleda, boje, okusa, mirisa i teksture ključni su u određivanju prihvatljivosti hrane. Najbolji način mjerenja tih svojstava su senzorski analitičari. Koristeći takav jedan "panel" može se mjeriti sveopća prihvatljivost ili kvaliteta proizvoda, odrediti da li su neki proizvodi slični ili različiti te izmjeriti intenzitet određene značajke. Takav pristup je jedinstven i zahtjeva naročitu pažnju da bi se dobili mjerodavni rezultati. Razumijevanje fizičkih osnova percepcije senzorskih značajki hrane dovodi do rezultata koji su isti kao i rezultati dobiveni instrumentalnim mjerenjima, a brži su i jeftiniji.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Meilgaard, M., Civille, G.V., Carr, B.T. (1999) Sensory Evaluation Techniques , 3rd.ed
CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
2. Lawless, H.T., Heymann, H. (1999) Sensory evaluation of food: principles and practicles, Chapman and Hall, New York
3. Skripta pripremljena za modul

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Stone, H., Sidel, J.L. (2004) Sensory Evaluation Practices, 3rd.ed , Elsevier Academic Press, San Diego, London.
2. Moskowitz, H. (2000) Applied Sensory Analysis of Food, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
3. Gacula, M.C. (1993) Desing and analysis of sensory optimization, Food&Nutrition Press, Trumbull, Connecticut, USA.
{* *}