Sljedivost u prehrambenom lancu

ECTS bodovi:
7

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53701

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Definicija sljedivosti i osnove sustava sljedivosti unutar prehrambenog lanca. Sustavi sljedivosti - sljedivost u smislu označavanja i diferencijacije hrane na tržištu. Sljedivost s ciljem poboljšavanja prodaje prehrambenih proizvoda. Principi uvođenja sustava sljedivosti u prehrambenom lancu . Primjeri razvoja sustava sljedivosti unutar prehrambenog lanca. Zakonska regulativa - pregled važećih zakona i pravila vezanih uz sustave sljedivosti u prehrambenom lancu. Standardi za proizvode i usluge. Incidenti i djelovanje u krizama. Primjena sljedivosti u prehrambenoj industriji - sljedivost svježih proizvoda; sljedivost žitarica i uljarica od farme do silosa; sljedivost stoke i peradi (živih životinja) od stadija početaka uzgoja, tijekom tovljenja do klaonice, u klaonici; sljedivost mesa i mesnih proizvoda od klaonice, preko prerađivača do prodavača; sljedivost mlijeka i mliječnih proizvoda od farme do potrošača. Zakonska regulativa u prehrambenom lancu. Izrada proizvođačke dokumentacije. Usporedba i harmonizacija propisa RH sa EU propisima.

ISHODI UČENJA

  • definirati sljedivost i osnove sustava sljedivosti unutar prehrambenog lanca
  • uvesti sustave sljedivosti u proizvodni proces od polja do stola
  • dokumentirati sustav sljedivosti u smislu označavanja i praćenja
  • implementirati zakonsku regulativu
  • djelovati u incidentima i krizama

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 692  Obavijest o pocetku nastave 22,00 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2. Zakon o hrani, NN 117/2003 i svi provedbeni propisi koji iz njega slijede

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Dillon, M. (2005) Traceability in Food, Blackwell Publishers, UK
2. ECR- Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations (2004), ECR Europe
3. Committee on the Guidelines for Introduction of Food Traceability Systems (2003), Guidelines for Introduction of Food Traceability Systems
4. Regulation (EC) no 178/2002 of the European Parliament and the Council
5. Joint of FAO/WHO Food Standars Programme:Codex Alimentarius Vol 1-13
{* *}