Statističke metode u kontroli kvalitete hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Zahtjevi tržišta i zakonodavstva prisiljavaju laboratorije da uvedu statistički mjerodavnu kontrolu kvalitete i sustave osiguranja kvalitete. Stoga će ovaj kolegij studente ukratko upoznati s osnovnim pojmovima iz statistike, npr. kako da izvedu, održavaju i interpretiraju kontrolne karte kao i sa svim drugim statističkim metodama i alatima koji se koriste uz objašnjenje njihovog značenja. Metodske jedinice su “korak po korak” vodič kroz razvoj metoda, validaciju metoda -postupke za validiranje određene analitičke metode, kao osnovni uvjet za valjanost analize, usporedbu metoda i kontrolu kvalitete čak i na malim uzorcima i s potrebnim relativno malim predznanjem iz matematike.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Triola, M.F. (2003) Elementary Statistics, Ninth Edition, Addison Wesley, New York

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Kelley, W.D., Ratliff, T.A.,Nenadic,C (1991) Basic Statistic for Laboratories: A Primer for Laboratory Workers. Wiley Interscience, New York.
2. Thompson S.K. (2002) Sampling (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley Interscience, New York.
{* *}