Sustavi upravljanja kvalitetom

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Koncept programa je baziran na činjenici da problem kvalitete hrane ima specifičan karakter koji zahtjeva specifičan pristup. Hrana, prehrambeni proizvodi i poljoprivredne sirovine su živi materijal koji se mijenja tijekom vremena biokemijski, fizikalno i mikrobiološki. Glavna posljedica toga su ogromne promjene i velika složenost međuovisnosti u proizvodima i procesima. To čini tehnologijsko znanje vrlo važnim. S druge strane mnogo je manipulacija s hranom i odluka u samom proizvodnom lancu. Da bi se razumjeli ti utjecaji na kvalitetu nužno je poznavanje i psihologije ljudskog ponašanja što zajedno s predhodno navedenim čini integraciju tehnoloških disciplina i korištenje upravljačkih znanosti. Sve to promovira razumijevanje doprinosa sustava upravljanja kvalitetom i postizanja organizacijske efikasnosti. Dakle, u pitanju je jedan novi tehno-upravljački pristup poimanja kvalitete koji bi se iskazao kroz ovaj modul.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Standard ISO 9000 ff
2. Standard ISO 22000
3. Standard BRC
4. Standard HACCP
5. GMP

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Bolton, A. (1996) Quality Management Systems for the Food Industry, Aspen Food Science, New York.
2. Early, R. (1994) Guide to Quality Management Systems for the Food Industry, Kluwer Academic Publishers.
3. Manning, L. (2000) Quality Management Systems in the Food and Drink Industry, Chadwick House Group Ltd.
{* *}