Marketing u biotehnologiji, prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165650

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Osnove marketinga; Značenje marketinga za poduzeće i društvo općenito; Četiri funkcije marketinga i mix marketinga; politika proizvoda, politika distribucije, politika promocije i politika cijene; Istraživanje tržišta i informacijski sustav marketinga, te primjena u biotehnologiji na primjeru domaće i inozemne poslovne prakse; Razvijanje i formuliranje otimalnih strategija marketinga u biotehnologiji (Analiza vanjskih i unutarnjih činitelja, SWOT analiza, izbor otimalne strategije u poduzeću, te pregled i kontrola)

ISHODI UČENJA

  • kritički usporediti teorijski stečena saznanja i aktualnu situaciju na tržištu (npr. u prehrambenim poduzećima) glede osnovnih funkcija marketinga i/ili marketinškog miksa, a temeljem toga donošenja konkretnih menadžerskih odluka koje će rezultirati unaprijeđenjima u navedenim područjima, 
  • samostalno provesti kompleksne analize vanjskih i unutarnjih činitelja i SWOT analize u području biotehnologije i prehrambene tehnologije, nutricionizma te argumentirano komunicirati stečena saznanja zainteresiranim stranama,
  • samostalno i sa kolegama stručnjacima iz zemlje, ali i inozemstva provoditi znanstvena istraživanja sa tematikama od šire društvene važnosti (npr. GMO, utjecaj okoliša na kvalitetu hrane i sl.) u svrhu stjecanja saznanja i publiciranja radova kojima će dalje promovirati nove znanstvene spoznaje,
  • kreirati nove marke proizvoda, usluge i ideje, definirati politiku cijena koja će biti u skladu sa ciljanim tržištem i gospodarskom situacijom na navedenom tržištu, ambalažu proizvoda, odabrati adekvatne kanale prodaje i distribucije, kao i instrumente marketinške komunikacije.      

Nastava

Predavanja: 10

Seminari: 10

Opis načina izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit