Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka

ECTS bodovi:
8

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32169

Opis predmeta

Cilj predmeta Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije za polaznike Studija nutricionizma je savladati osnove mikroskopske i makroskopske građe organa u čovjeka, te osnove fukcioniranja ljudskog tijela kroz integraciju organa u funkcionalne sustave. To uključuje: funkcionalnu anatomiju lokomotorornog, kardiovaskularnog, dišnog, probavnog, mokraćnog i spolnog sustava, kao i perifernog živčanog sustava, uključujući i osnove organizacije glavnih motornih i osjetnih sustava. Također, studenti će se upoznati s osnovama topografske anatomije regija tijela. Poseban naglasak bit će na razumijevanju funkcionalne anatomije probavnog sustava.

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Uvod u funkcijsku anatomiju
 2. Tkiva – principi histološke organizacije tijela
 3. Lokomotorni sustav
 4. Živčani sustav i osjetila
 5. Endokrini, imunološki i limfni sustav, koža
 6. Srce i krvožilni sustav, dišni sustav
 7. Probavni sustav
 8. Mokraćni organi i spolni sustav

ISHODI UČENJA

 1. Definirati organske sustave
 2. Opisati osnovna makroskopska morfološka obilježja pojedinog organa
 3. Opisati osnovna mikro-anatomska obilježja pojedinog organa
 4. Opisati funkcionalnu povezanost organa unutar i između organskih sustava
 5. Prepoznati osnovna anatomska obilježja organa na modelima, preparatima i kadaverima
 6. Opisati (trodimenzionalno predočiti) najosnovnije topografske odnose između organa

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 33
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

Nastavu izvode nastavnici i suradnici Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odvija se na Zavodu za anatomiju „Drago Perović“ Medicinskog fakulteta, Šalata 11

 

Predavanja će se održavati u predavaonici srijedom prijepodne. Seminari i vježbe će se prema rasporedu održavati u seminarskim i sekcijskim dvoranama.

Nastavnici:

Predavanja: Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek (tjedan 1,2,5), Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević (tjedan 3,7,8,10,12)

Seminari: Dr. Ana Hladnik, Dr. Ivana Bičanić

Vježbe: Dr. Ana Hladnik, Dr. Ivana Bičanić, Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

Ispit:

Ispit se sastoji od pismenog i praktično-usmenog dijela.

Pismeni ispit će sadržavati 80 pitanja. Prag prolaza bit će 45 bodova.

Tijekom akademske godine studenti će moći parcijalno položiti sve 3 cjeline od kojih se sastoji ispit. Prag prolaza bit će 11 za A1 i 16 za A2 i A3. Studenti koji nisu položili jedan parcijalni ispit mogu polagati samo taj dio na prvom ispitnom roku.

U kasnijim ispitnim rokovima studenti koji nemaju položene sve parcijalne ispite moraju pristupiti cjelokupnom ispitu.

Pragovi za ocjene na pismenom dijelu ispita: 45 – dovoljan (2), 52 – dobar (3), 61 – vrlo dobar (4), 70 – izvrstan (5).

Praktično (na slikama, modelima i preparatima) ispitivanje provodit će se tijekom vježbi. Studenti koji ne zadovolje praktičnu provjeru tijekom vježbi moraju tijekom ispitnog roka pristupiti praktičnom dijelu ispita koji će obuhvatiti cjelokupno gradivo.

Konačna ocjena bit će definirana na temelju rezultata pismenog i praktičnog dijela, a kriteriji će biti definirani tijekom nastave.

Termini ispitnih rokova su: 13.06., 22.08., 05.09., 19.09.

 

TEMA

tj tj P-h S-h V-h
           
1. Uvod u funkcijsku anatomiju 1   1 2 2
Definicija i povijest anatomije     1    
Osnovne ravnine i osi tijela       2  
Pregled organskih sustava         2
           
2. Tkiva – principi histološke organizacije tijela 2   2 4 4
Svojstva i komparativna obilježja različitih vrsta tkiva     2    
Vezivna i epitelna tkiva u različitim organskim sustavima       2  
Neuroni i glija stanice       2  
Histološka vježba – različite vrste tkiva         4
           
3. Lokomotorni sustav 3 4 2 4 4
Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava     2    
Mikroskopska anatomija lokomotornog sustava       2  
Opći principi biomehanike zglobova       2  
Vježba na modelima: Kosti i zglobovi         2
Vježba na kadaveru: Mišići         2
           
A1 – 20 pitanja 5        
4. Živčani sustav i osjetila 5 6 2 4 5
Opći principi organizacije perifernog i središnjeg živčanog sustava     2    
Morfologija središnjeg živčanog sustava       2  
Moždani i moždinski živci, simpatikus i parasimpatikus       2  
Vježba na preparatima: lubanja         1
Vježba na modelima i preparatima: Središnji živčani sustav         2
Vježba na kadaverima: Periferni živčani sustav         2
           
5. Endokrini, imunološki i limfni sustav, koža 7   2 2 2
Opći principi organizacije endokrinog i imunološkog sustava     2    
Limfni sustav i mikroskopska anatomije kože       2  
Vježba na modelima: Endokrini i limfni sustav         2
           
6. Srce i krvožilni sustav, dišni sustav 8 9 2 4 4
Funkcionalna anatomija krvožilnog sustava     1    
Funkcionalna anatomija dišnog sustava     1    
Veliki i mali krvotok, fetalni krvotok       2  
Mehanika disanja, alveole i izmjena plinova       2  
Vježba na modelima i preparatima: Srce i velike krvne žile         2
Vježba na kadaverima: Dušnik, dušnice, pluća         2
           
A2 - 30 pitanja 10        
7. Probavni sustav 10 11 2 6 8
Opći pregled funkcionalne  anatomije probavnog sustava     2    
Želudac, tanko i debelo crijevo: glavni dijelovi i mikroskopska anatomija       2  
Jetra i gušterača: glavni dijelovi i mikroskopska anatomija       2  
Funkcionalna anatomija apsorpcije i prerade hrane       2  
Vježba na kadaveru: topografija trbušne šupljine         2
Vježba na kadaveru: organi trbušne šupljine         2
Vježba na kadaveru: krvne žile i limfa probavnih organa         2
Vježba na kadaveru: topografska anatomija zdjelice         2
           
8. Mokraćni organi i spolni sustav 12 13 2 4 4
Funkcionalna anatomija mokraćnog sustava     1    
Funkcionalna anatomija spolnog sustava     1    
Bubreg: makroskopska i mikroskopska građa, funkcionalna anatomija izlučivanja mokraće       2  
Muški spolni sustav       1  
Ženski spolni sustav       1  
Vježba na modelima i preparatima: građa bubrega, mokraćnog mjehura, unutarnjih spolnih organa         2
Vježba na kadaveru: topografska anatomija mokraćnih i spolnih organa         2
           
A3 – 30 pitanja 14        
      15 30 33

Studenti će za točno vrijeme početka nastave srijedom prije podne biti obaviješteni elektroničkim putem. (termin početka biti će između 8.00 i 9.00h).

tj datum Predavanje

Grupa A/B

Seminar

Grupa A/B

ispitne vježbe

datum

Grupa A/B

demonstracijske vježbe

test
nastavnik ZP/LG AH/IB/ZP AH/IB/ZP   AH/IB/ZP  
1 17.02. 8.00-8.45 8.45-11.45        
2 24.02. 8.00-9.30 9.30-12.30  

23.02.

26.02.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
3 02.03. 8.00-9.30 9.30-12.30  

01.03.

04.03.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
4 09.03.     8.00-12.30

08.03.

11.03.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
5 16.03. 8.45-10.15   10.15-12.30

16.03.

15.03.

18.03.

 

16.00-19.00

13.30-16.30

8.00-8.30
6 23.03.   8.00-11.00 11.00-12.30

22.03.

25.03.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
7 30.03. 8.00-9.30 9.30-11.00 11.00-12.30

29.03.

01.04.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
8 06.04. 8.00-9.30 9.30-12.30  

05.04.

08.04.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
9 27.04.     8.00-12.30      
10 04.05. 8.45-10.15 10.15-12.30  

04.05.

03.05.

06.05.

 

16.00-19.00

13.30-16.30

8.00-8.30
11 11.05.   8.00-10.15 10.15-12.30

10.05.

13.05.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
12 18.05. 8.00-9.30 9.30-12.30  

17.05.

20.05.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
13 25.05.     8.45-12.30 24.05. 27.05.

16.00-19.00

13.30-16.30

 
14 01.06.     8.30-12.30

01.06.

31.05.

04.06

 

16.00-19.00

13.30-16.30

8.00-8.30

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 867  Ishodi učenja po metodskim cjelinama 330,64 kB 21.02.2016. 00:20

Literatura

Ispitna pitanja će biti sastavljena na temelju gradiva srednjoškolskih udžbenika Anatomije i fiziologije za srednje medicinske škole, te izabranih dijelova Priručnog anatomskog atlasa u 3. dijela (Leonhard, Khale, Platzer).

U pripremi ispita može se koristiti bilo koji od navedenih srednjoškolskih udžbenika Anatomije i fiziologije za srednju medicinsku školi (navedeni redoslijedom po preporuci Katedre za anatomiju):

Andreis, Jalšovec, Školska knjiga: http://www.skolskaknjiga.hr/hrv/page.asp?item=021652&act=more

Kovačić, Lukić, Medicinska naklada: http://www.medicinskanaklada.hr/product.aspx?p=3965

Keros, Matković, Naknada ljevak: http://ljevak.hr/knjige/knjiga-226-anatomija-i-fiziologija

Osnovna dopunska literatura (izabrani dijelovi koji su osnovno gradivo bit će dostupni studentima u elektroničkom obliku):

Leonhard, Kahle, Platzer: Priručni anatomski atlas(3 dijela), Medicinska naklada Zagreb – didaktički izvrsno organiziran udžbenik koji sadrži i osnovne sheme anatomskih struktura, te predstavlja spoj udžbenika i anatomskog atlasa koji obuhvaća sve potrebne sadržaje i podatke. Može se koristiti kao zamjena i za udžbenik i za atlas.

ZA DETALJNIJE STUDIRANJE SADRŽAJA ANATOMIJE:

Waldeyerova anatomija čovjeka, Golden marketing, 2010.

ANATOMSKI ATLASI:

1. Gilroy i suradnici: Anatomski atlas s latinskim nazivljem, Medicinska naklada Zagreb, 2011. ili

2. Sobotta: Atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko, 2007./2013. ili

3. Netter: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing, 2003.

Anatomski atlasi postoje i u elektroničkom obliku, a kojim se može zamjeniti tiskano izdanje.

Rohen: Fotografski atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko, 2009. – fotografski atlas koji pomaže u savladavanju praktičnog gradiva na kadaverima.

Acland's Video Atlas of Human Anatomy (http://aclandanatomy.com/)

Temeljni i dopunski anatomski udžbenici i atlasi trebali bi biti u zadovoljavajućem broju dostupni studentima u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta.