Osobitosti prehrane osoba starije dobi

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165641

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Fiziologija, patofiziologija starijeg organizma, napose sa stanovišta promjena probavnog sustava, osobitosti prehrane starije dobi. Suvremene postavke prehrane osoba starije dobi. Metode procjene stanja uhranjenosti i njihova interpretacija.

ISHODI UČENJA

  • Izabrati primjerene  metode u procjeni stanja uhranjenosti osoba starije životne dobi, na razini pojedinca, te adekvatno interpretirati rezultate
  • Uskladiti prehranu starijih osoba  s  temeljnim  suvremenim postavkama  
  • Kreirati individualne kvantitativne i kvalitativne preporuke 

Nastava

Predavanje: 10 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave:

predavanja i seminari

Opis i način izvršavanja obaveza:

Seminarski rad kao uvod u ispit, 3 usmena ispitna pitanja, jedno od toga iz seminarskog rada

Literatura

  1. Z. Duraković i sur.: Medicina starije dobi; Naprijed, Zagreb 1990.
  2. M.Marušić, S. Gamulin i sur.: Patofiziologija,Naprijed, Zagreb 1993.