Potrošač, hrana i prehrana

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66739

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Čimbenici koji utječu na odnos između čovjeka i hrane. Legislativa u Hrvatskoj i EU koja se odnosi na označavanje i oglašavanje hrane i zaštitu potrošača. Modeli ponašanja potrošača. Percepcija kvalitete u potrošača. Tendencije u prehrani i prehrambenom ponašanju. Segmentacija potrošača u vezi sa prehrambenim navikama. Povjerenje potrošača u lanac opskrbe. Vjerovanja povezana sa načinom proizvodnje hrane. Nacionalni i međunarodni rezultati istraživanja u svezi odnosa potrošača i označavanja hrane. Prehrambena politika kao rezultat prehrambenog ponašanja. Osnovna načela i principi ponašanja potrošača vezano uz sigurnost hrane (primjeri i razlozi postojećeg stanja i trendova). Percepciju potrošača u svezi sigurnosti hrane u prehrambenom lancu: case studies. Kroz seminare, rad na terenu (terenske vježbe) pridonose boljem razumijevanju kompleksnih odnosa između potrošača, prehrane/hrane i zdravlja.

ISHODI UČENJA

  1. Interpretirati zakonsku legislativu koja se odnosi na politiku sigurnosti hrane i zaštitu potrošača
  2. Komentirati stavove potrošača koji se odnose na hranu, označavanje i sigurnost hrane
  3. Grupirati čimbenike koji imaju utjecaje na ponašanje potrošača i teoretske modele koji pridonose boljem razumijevanju navedene problematike
  4. Povezati ponašanje potrošača sa nacionalnim prehrambenim politikama i obrnuto
  5. Integrirati znanja o ponašanju potrošača u svrhu kvalitetnog predviđanja ponašanja u situacijama vezanim uz sigurnost i dostupnost hrane
  6. Razviti i vrednovati alat za prikupljanje podataka o ponašanju potrošača, sukladno zadanom cilju istraživanja

Nastava

 Način izvođenja izravne nastave

 Vrste nastave  sati
 oznaka  naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe 10
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 20
 T Terenske vježbe 20

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 559  Početak nastave 2014/2015 72,71 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

 red. broj  Naziv
 1. Safety in the agri-food chain. Edited by: P.A.Luning, F. Devlieghere, R.Verhe. Washington Academic Publishers, The Nederlands, 2006. Safety in the agri-food chain. Edited by: P.A. Luning, F. Devlieghere, R.Verhe. Washington Academic Publishers, The Nederlands, 2006. p.619-646.
 2. T. Kesić: Ponašanje potrošača. 1999.Adeco, Zagreb.
 4. HAH: “Prehrambene navike u RH”, “Trans masne kiseline” http://www.hah.hr/sigurnost-hrane/projekti-i-istrazivanja/istrazivanja/
 5. Sokolić D, Kolarić Kravar S., Batinić Sermek M., I. Colić Barić: Razumijevanje informacija na hrani i stav potrošača o bacanju hrane…te nekoliko korisnih savjeta za potrošače. HAH, 2015. http://www.hah.hr/doc/prezentacije/hah-katalog-printano.pdf
 

 

Preporučena literatura

Hrvatska egencija za hranu (HAH) http://www.hah.hr

EUROBAROMETAR : Special EUROBAROMETER 353 Report, EFSA, 2010., http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_354_en.pdf

EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/news?term=61996

The European Food Information Council , EUFIC , http://www.eufic.org/

 

 Naziv
 Ranilovic, Jasmina; Baric, Irena Colic (2011) . Differences between younger and older populations in nutrition label reading habits. British Food Journal 113 (1), 109-121.
 Ranilović, Jasmina; Markovina, Jerko; Žnidar, Krešimir; Colić Barić, Irena.Attitudes to healthy eating among a representative sampling of Croatiaa adults: A composition with Mediterranean countries.International Journal of Food Sciences and Nutrition. 60 (2009), 7 (S.I.); 11-29.
Colić Barić, Irena; Šatalić, Zvonimir; Giljević, Zlatko; Škreb, Franjo; Koren-Kesner, Inga. Does a patient's knowledge aobut osteoporosis have an influence on calcium intake? Mljekarstvo. 54 (2004), 2; 119-128
 
{* *}