Prehrambeni status čovjeka

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165659

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Pravilna procjena prehrane stanovništva, upoznavanje količine i kakvoće potrošene hrane, obavezno traži i procjenu prehrambenog statusa čovjeka. Potonja se vrši indirektnim i direktnim metodama. U indirektne metode spadaju: razmatranje vitalno statističkih podataka, mortaliteta, specifičnog morbiditeta i specifičnog mortaliteta. Direktne metode su: antropometrijska mjerenja (te analiza niza antropometrijskih indeksa prehrambenog stanja te primjena NCHS standarda), klinički pregledi, biokemijske analize, te fiziološki testovi. Antropologija omogućava sintezu rezultata dobivenih navedenim metodama. Poseban naglasak stavljen je na antropometrijsku procjenu prehrambenog stanja te prikaz varijabilnosti fenotipa unutar i između populacija.

ISHODI UČENJA

  • identificirati i izdvojiti parametre koji imaju potencijalno značajan utjecaj na ljudsko zdravlje
  • direktnim i indirektnim metodama analizirati i interpretirati prikupljene podatke
  • uočiti i kategorizirati relevantne parametre logički proizašle iz analize
  • osmisliti i razvijati odgovarajuća rješenja te predlagati nove ideje i rješenja

Nastava

Predavanje: 20 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave:predavanja i seminari

Opis i način izvršavanja obaveza: Prisustvovanje nastavi, napisan i prezentiran seminarski rad, pismeni ispit