Prehrana i zdravlje kosti

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

  1. Osnove prehrane i fiziologiju kosti,
  2. Prehranu i zdravlje kosti: a) Uzrast i rasa (djeca i adolescenti; odrasle osobe, zdrave starije osobe); b) Utjecaj vegetarijanske prehrane; c) Utjecaj određenih makornutrijenata, d) Utjecaj određenih mikronutrijenata; e) Utjecaj načina života;
  3. Razumijevanje i interperatcija mineralne gustoće kosti (BMD) i što podrazumijeva zdravu kost, a što rizik od frakture;
  4. Sekundarna osteoporoza.

ISHODI UČENJA

  • razumijeti biologiju kosti, misicnog i masnog tkiva
  • integrirati znanja iz drugih područja i povezati ih s novo stečnim znanjem o utjecaju  prehrane i tjelesne aktivnosti na zdravlje kosti, misicnog i masnog tkiva s obzirom da dob i spol
  • razlikovati i objasniti povezanost  restriktivne prehrane (npr. vegetarijanstvo), pojedinih hranjivih tvari i  zdravlja kosti, misica i masnog tkiva
  • prezentirati  nove ideje unutar teme prehrana i zdravlje kosti, misica i masnog tkiva

Nastava

Predavanje: 10 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave: predavanja i seminari

Opis i način izvršavanja obaveza: Prisustvovanje nastavi, napisani i prezentirani seminarski rad, pismeni ispit

Literatura

  1. Nutrition and Bone Health, (Holick M.F. i Dawson-Hughes B. , Ed.) , Humana Press Inc., New Jersey, 2004.
  2. Jasminka Z. Ilich, Owen J. Kelly,Julia E. Inglis,Lynn B. Panton,Gustavo Duque,Michael J. Ormsbee: Interrelationship among muscle, fat, and bone (2014) Connecting the dots on cellular, hormonal, and whole body levels. Ageing Research Reviews 15: 51–60