Prehrana osoba starije dobi

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
53686

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Teorije starenja
 • Funkcijske i somatske promjene
 • Nutritivni status – malnutricija
 • Nutritivne i energetske potrebe
 • Pravilna prehrana za osobe starije dobi
 • Prehrana kod nekih kroničnih bolesti u starijoj dobi (osteoporoza, sarkopenija)

ISHODI UČENJA

 • procijeniti kakvoću prehrane pojedinca i nutritivnu vrijednost jelovnika koji su namijenjeni organiziranoj prehrani starijih osoba
 • osmisliti i sastaviti jelovnik koji će omogućiti adekvatan unos energije, makro- i mikronutrijenata za osobu starije dobi
 • identificirati uzroke i posljedice malnutricije u starijih osoba
 • prosuditi kako fiziološke promjene i kronične bolesti utječu na nutritivne potrebe osoba starije dobi
 • utvrditi ulogu određenih komponenti hrane u prevenciji i liječenju kroničnih bolesti karakterističnih za osobe starije dobi

Nastava

 

Vrste nastave sati PD sati D
oznaka naziv
P Predavanja 10 15
A Auditorne vježbe 8 10
L Laboratorijske vježbe    
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 7 10
T Terenske vježbe    

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2. Smolin LA, Grosvenor MB (2008) Nutrition and Aging: The Adult Years. U: Nutrition: Science and Applications, 1. izd., John Wiley & Sons, New York.
3. Duraković Z. i suradnici (2007) Gerijatrija – Medicina starije dobi, CT-Poslovne informacije, Zagreb.
4. Colić Barić I. (2010) Prehrana u starijoj dobi. U: Ćatović A. i sur. Gerontostomatologija, Medicinska naklada, Zagreb.
   

Preporučena literatura

red. broj Naziv
  1. Wellman NS, Kamp BJ (2008) Nutrition in Aging. U: Mahan LK, Escott-Stump S (ured.) Krause’s Food & Nutrition Therapy, 12. izd., Saunders, Elsevier, Missouri.
2. Colić Barić I. (2005) Prehrana u zlatnim godinama. Hrvatsko društvo za osteoporozu, Zagreb.
3. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics (2012) Food and Nutrition for Older Adults: Promoting Health and Wellness. J Acad Nutr Diet 112: 1255-1277.