Prehrana sportaša

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165642

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Energetski kontinuum. Specifičnosti utroška energije u sportu. Antropometrija u procjeni stanja uhranjenosti sportaša i rekreativaca. Primjena dijetetičkih metoda u sportskoj prehrani. Temeljni principi prehrane sportaša. Energetski unos prehranom prema zahtjevima pojedinih sportova/disciplina. Ugljikohidrati u prehrani sportaša. Značaj unosa i nadoknade tekućine tijekom treninga i natjecanja. Uloga nadoknade tekućine u odgađanju pojave umora i regulacije tjelesne temperature u sportu. Vitamini i minerali u prehrani sportaša. Proteini u prehrani sportaša sportova jakosti i sportova izdržljivosti. Režim prehrane prije natjecanja u sportova izdržljivosti. Koraci planiranje prehrane sportaša (unos energije, makronutrijenata, suplementacija). Piramida sportske prehrane. Obrok prije natjecanja. Ergogena sredstva: farmakološka, nutritivna, fiziološka sredstva, hormoni.

ISHODI UČENJA

  • Odabrati adekvatne antropometrijske metode u procjeni stanja uhranjenosti sportaša i rekreativaca, na razini pojedinca, te adekvatno interpretirati rezultate
  • Primijeniti adekvatnu dijetetičku metodu za procjenu i planiranje prehrane sportaša i rekreativaca
  • Kreirati individualne preporuke za unos energije, makronutrijenata i dodataka prehrani sportaša i rekreativaca
  • Korigirati prehranu sportaša i rekreativaca prema temeljnim postulatima sportske prehrane

Nastava

Predavanja: 10 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave: predavanja i seminari

Opis i način izvršavanja obaveza: Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave, izrada i  prezentiranje  seminara

Literatura

  1. Antropološka analiza košarkaške igre / Matković, Bojan (ur.). Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski košarkaški savez, 2010.
  2. Interna medicina. Ur. Vrhovac D i sur. Medicinska biblioteka, Naklada  Ljevak, 2008.
  3. The Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease, Editor: V.R. Preedy,  Springer, 2012;
  4. Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008