Prehrana zdrave djece i pedijatrijska klinička dijetetika

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165640

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Makro i mikronutrijenti u prehrani djece i procjena nutritivnog statusa djeteta. Procjena kalorijskog unosa te sastava unesene hrane. Zdrava prehrana dojenčadi, male djece i adolescenata te njezina uloga u prevenciji bolesti. Nutritivna prevencija i terapija kroničnih bolesti u djece. Uloga prehrane u upalnim bolestima crijeva u djece. Nutritivne alergije. Enteralna i parenteralna prehrana djece. Prehrana pedijatrijskog hepatološkog bolesnika. Prehrana djeteta s kroničnim neurološkim bolestima. Prehrana djeteta s kroničnim nefrološkim bolestima. Prehrana djece s opeklinama. Prehrana pedijatrijskog onkološkog bolesnika. Prehrana djeteta prije i poslije operativnog zahvata. Prehrana djece s rijetkim genetskim bolestima.

ISHODI UČENJA

  • spoznati važnost prehrane za zdravlje te njezin utjecaj na pojavu različitih bolesti u svim dječjim dobnim skupinama
  • integrirati najnovija saznanja o dijetoterapiji djece
  • odrediti dijetoterapiju u liječenju različitih kliničkih stanja, kroničkin bolesti, pre- i posoperativnom stanju i liječenje pedijatrijskih bolesnika u jedinicma intenzivne njege
  • provoditi enteralnu i parenteralnu prehranu u djece

Nastava

Predavanje: 10 sati

Seminari: 10 sati

Opis i način izvršavanja obaveza:

seminarski rad, kritička analiza znanstvenog članka iz područja predmeta (“journal club”), pismeni ispit – 50 pitanja, 2 do 3 pitanja po području