Tradicionalni načini prehrane (predmet je iznimno u ak. god. 2022./2023. u mirovanju)

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53717, 239496

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • • Tradicionalna mediteranska prehrana i prehrana u razvijenim zemljama 20.st.

  • Vegetarijanska prehrana

  • Tradicionalna azijska prehrana

  • Tradicionalna južnoamerička prehrana

  • Tradicionalna afrička prehrana

  • Modeli tradicionalne prehrane: održiva prehrana

  • Prehrana: vjerske i kulturološke karakteristike

ISHODI UČENJA

• objasniti utjecaj studije 7 zemalja na razvoj znanosti o prehrani

• integrirati karakteristike tradicionalne mediteranske prehrane i nove znanstvene spoznaje u svezi njenog učinka na zdravlje

• integrirati karakteristike vegetarijanske prehrane i znanstvene spoznaje u svezi njenog učinka na zdravlje

• integrirati karakteristike južnoameričke prehrane, azijske prehrane i afričke prehrane i znanstvene spoznaje u svezi njenog učinka na zdravlje

• vrednovati Oldways modele tradicionalnih načina prehrane u cilju održivosti

• objasniti učinke prehrane na zdravlje nekada i danas, uključujući religijske i kulturološke razlike

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
S Seminari 15
V Vježbe 15

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

red.br. Naziv
1. Z. Šatalić (2019) Vegetarijanska prehrana. Skripta pripremljena za predmet.
2. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics (2016) Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet 116: 1970-1980.
   

Preporučena literatura

1. R. Mangels, V. Messina, M. Messina (2010) The Dietitian's Guide to Vegetarian Diets, 3. izd., Jones & Bartlett.
2. J. Sabaté (2001) Vegetarian nutrition. CRC Press, Boca Raton, Florida.
3. K. F. Kiple, K. C. Ornelas (2000) The Cambridge World History of Food, Cambridge University Press.
{* *}