Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165655

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETAČimbenici koji utječu na prehrambene navike i preferencije za odabir hrane; Nutritivni i zdravstveni status nacija ; Nacionalne prehrambene politike i populacijske skupine u fokusu;  Nove spoznaje u svezi hranjive vrijednosti hrane; Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju na globalnoj i nacionalnoj razini;  Primjena novih tehnika u proizvodnji hrane (npr. Laser, 3 D tisak itd.); Trendovi u oglašavanje i označavanje hrane. Krize u prehrambenom lancu i njihov utjecaj na prehrambeno ponašanje i preferencije u odabiru hrane.

ISHODI UČENJA

  • kritički prosuditi posljedice čimbenika koji imaju utjecaja na prehrambene navike i preferencije potrošača;
  • integrirati znanja o hranjivoj vrijednosti hrane i  nutritivnom i zdravstvenom  statusu nacije i postaviti hipotezu u cilju prevencije sukladno spoznajama
  • razviti novi pristup problematici koja se odnosi na trendove u prehrani i prehrambenom  ponašanju
  • izvesti zaključak iz dostupnih informacija koje se odnose na ponašanje potrošača i krize u prehrambenom lancu
  • stvoriti kriterij/e za procjenu hranjive vrijednosti hrane i prehrane

Nastava

Predavanja: 20 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave: predavanja i seminari

Opis načina izvršavanja obveza: Prisustvovanje nastavi, napisani i prezentirani seminarski rad, usmeni ispit

Literatura

  1. Overview of Consumer Trends in Food Industry  ( FP7 project: http://www.recapt.org/images/PDF/D2.1_public.pdf)
  2. Consumer attitudes to food quality emphasis on Southern Europe, EAAP Scientific series 133, Klopčič M., Kuipers A., Hocquette JF (ed.), Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2013.
  3. NOVEL TECHNOLOGIES IN FOOD SCIENCE: THEIR IMPACT ON PRODUCTS, CONSUMER TRENDS AND THE ENVIRONMENT, Edition: 2012
  4. http://ec.europa.eu/eurostat
  5. Sustainalbe food, European Sustainable Consumption and Production Policies; European food strategy (http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm)