Znanost o prehrani 1

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
21502

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Uvod: osnovni principi pravilne prehrane
 2. Prehrambeni standardi: referentne vrijednosti i prehrambene smjernice
 3. Deklaracija prehrambenih proizvoda
 4. Znanstvene metode u nutricionizmu
 5. Dijetetičke metode
 6. Antropometrija
 7. Ugljikohidrati
 8. Proteini
 9. Masti
 10. Energija
 11. Vitamini topivi u mastima
 12. Vitamini topivi u vodi
 13. Makrominerali
 14. Mikrominerali
 15. Voda i elektroliti

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno savladanog modula student će moći:

 1. objasniti osnovne principe pravilne prehrane
 2. adekvatno primijeniti podskupine referentnih vrijednosti odnosno specifične prehrambene smjernice pri planiranju odnosno procjeni kakvoće prehrane na razini pojedinca odnosno skupine
 3. predložiti komponente deklaracije prehrambenog proizvoda
 4. izabrati adekvatnu dijetetičku metodu pri procjeni kakvoće prehrane ili za znanstveno-istraživačke svrhe
 5. nabrojati antropometrijske metode i njihove prednosti i nedostatke
 6. definirati preporučeni dnevni unos energije
 7. nabrojati esencijalne nutrijente, makro- i mikronutrijente, njihove fiziološke uloge, posljedice manjka odnosno toksičnosti, dobre prehrambene izvore i preporučene unose
 8. izraditi individualizirani jelovnik po principima piramide pravilne prehrane

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Uvod u profesiju nutricionista
 • Uvod u kemiju i kemijsku analizu (Opća kemija, Analitička kemija)
 • Biologija 1
 • Biologija 2
 • Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka
 • Sirovine prehrambene industrije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Mahan LK, Escott-Stump S (2003) Krause's Food, Nutrition & Diet Therapy, 11th ed., Saunders.
2. Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR (2012) Modern Nutrition in Health and Disease, 11th ed., Lippincott Williams & Wilkins.
3. Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH (2012) Present Knowledge in Nutrition, 10th ed., Wiley-Blackwell.
4. Lee RD, Nieman DC (2010) Nutritional Assessment, 5th ed., McGraw-Hill.
5. Gandy J (2014) Manual of Dietetic Practice, 5th ed., Wiley-Blackwell.
6. Dietary Reference Intakes http://fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance/dietary-reference-intakes/dri-reports
7. Academy of Nutrition and Dietetics http://www.eatright.org/
8. British Nutrition Foundation http://www.nutrition.org.uk/
9. Šatalić Z (ur.) (2013) 100 (i pokoja više) crtica iz znanosti o prehrani. Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Zagreb.