Tehnološko projektiranje

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53286

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvod u tehnološko projektiranje
 • Definiranje parametara pogona i organizacija proizvodnje
 • Projektiranje tehnološkog procesa
 • Odabir konstrukcijskih materijala i procesne opreme
 • Bilance materijala, energenata i radne snage
 • Transport i skladištenje
 • Projektiranje objekta pogona
 • Dodatna razmatranja pri tehnološkom projektiranju

ISHODI UČENJA

 • razlikovati faze u projektiranju pogona prehrambene industrije i u njima identificirati ulogu prehrambenog tehnologa
 • preporučiti lokaciju pogona prehrambene industrije ovisno o svojstvima sirovine, proizvoda i tehnološkog procesa
 • pripremiti projektni zadatak te izvršiti analizu i preporučiti sirovinu, proizvod, tehnološki proces, stupanj mehanizacije i automatizacije, potrebne energente i radnu snagu za pogon prehrambene industrije
 • izračunati materijalnu i energetsku bilancu te količinu otpada pogona prehrambene industrije
 • odabrati konstrukcijski materijal, procesnu te transportnu i skladišnu opremu odgovarajućih osobina
 • primijeniti specifične zahtjeve i zakonsku regulativu pri izradi tehnološkog projekta pogona prehrambene industrije
 • izraditi tehnološke sheme, raspored uređaja i opreme, te raspored glavnih, pratećih i skladišnih prostora i situacijski plan projektiranog objekta prehrambene industrije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 20
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Obavijest [0] 01.03.2013. 11:19

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [3] 04.04.2011. 14:09
Repozitorij  Seminar [5] 21.04.2010. 12:38
Broj preuzimanja: 13358  Nastavni materijal 5,61 MB 07.04.2014. 10:19

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A. Lopez-Gomez, G.V. Barbosa-Canovas, Food Plant Design (Food Science and Technology), Marcel Dekker, 2005.
2. Z. B. Maroulis, G. D. Saravacos, Food Process Design (Food Science and Technology), Marcel Dekker, 2003.
3. F. Šef, Ž. Olujić, Projektiranje procesnih postrojenja, SKTH, KUI, Zagreb, 1988.
4. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe NN broj 118/99.
5. I. Gulan, Protupožarna tehnološka preventiva, NADING, Zagreb, 1997.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. C. Barker, S., Kimmings, C., Philips, GCSE Design and Technology: Food Technology, Causeway Press, 1996.
2. E. Beer, Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske procesne industrije, SKTH/KUI, Zagreb, 1994.
3.  Zakon o gradnji NN broj 52/99.