Biotehnologija u zaštiti okoliša

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53625 (BPI obv; MB izb B)

Opis predmeta

Zaštita okoliša i uloga biotehnologije. Mikroorganizmi u zaštiti okoliša. Obrada otpadne vode: podjela, predobrada i primarna obrada. Biološka obrada otpadne vode: uklanjanje organskih i anorganskih sastojaka (ugljika, dušika i fosfata). Zbrinjavanje mulja. Anaerobno uklanjanje organskih sastojaka. Biofilm sustavi obrade otpadne vode.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanog gradiva i uspješno usvojenog znanja pokazanog na ispitu:

 • steći znanja o mogućnostima biotehnologije u zaštiti okoliša
 • steći znanja o učinku čovjeka i industrije na okoliš te kako okoliš očuvati i zaštititi
 • biti upoznati sa dosada primijenjenim postupcima u obradi otpadnih voda
 • biti upoznati sa radom realnih sustava za obradu otpadnih voda (nakon posjeta uređajima)
 • moći usvajati i diskutirati nove spoznaje u području zaštite okoliša
 • naučiti kako provoditi, dokumentirati i odrediti učinkovitost odabranog procesa obrade otpadne vode
 • moći ekološki edukativno djelovati u svom životnom i radnom okruženju
 • poznavati, razumjeti i interpretirati Zakone koji se primjenjuju u području zaštite okoliša

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 16
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 22
PK Vježbe u praktikumu 4
S Seminar 6
T Terenske vježbe 4

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i seminari i odrađene vježbe.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1126  Interna skripta BUZO 14,45 MB 02.09.2022. 17:05

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura:

 1. Glancer-Šoljan, M., Landeka Dragičević, T., Šoljan, V., Ban, S. (2001) Biološka obrada otpadnih voda. Interna skripta, 194 str., Kugler.d.o.o.
 2. Metcalf & Eddy (2003)  Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4th Ed., McGraw-Hill Inc., New York, USA.
 3. Henze, M., Harremoës, P., Jansen, J.I.C., Arvin, E. (2002) Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes. 3th Ed., Springer, Berlin.
{* *}