Funkcionalna hrana

Nositelj

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165668

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Klasifikacija i kemijska svojstva fitonutrijenata. Najznačajniji prirodni izvori. Industrijska primjena fitonutrijenata: kao prirodni aditivi, nutraceutici, proizvodnja funkcionalnih proizvoda, bio-pesticidi itd. Mehanizmi antioksidacijskog i antimikrobnog djelovanja fitonutrijenata te povezanost kemijske strukture sa  biološkim svojstvima. Biodostupnost i bioraspoloživost fitonutrijenata; potencijalni preventivni učinci u zaštiti zdravlja ljudi. Procesi ekstrakcije i koncentriranja. Dostignuća u mikrokapsulaciji ulja i PUFA. Metode detekcije i kvantifikacije. Proizvodnja obogaćenih prehrambenih proizvoda. Suvremene tehnologije proizvodnje funkcionalnih proizvoda, dodataka prehrani, nutraceutika.

ISHODI UČENJA

  • Klasificirati  fitonutrijenete prema molekulskoj strukturi, fizikalno kemijskim i biološkim svojstvima te navesti najznačajnije prirodne izvore
  • Definirati specifičnosti funkcionalne hrane i nutraceutika uz jasno definiranje faza proizvodnje kao i stabilnst fitonutrijenata tijekom prerade i skladištenja
  • Argumentirati povezanost molekulske strukture fitonutrijenata s antioksidativnim, antimikrobnim, protuupalnim i drugim potencijalnim pozitivnim utjecajima, kao i bidostupnost i bioraspoloživost
  • Argumentirano navesti mogućnosti industrijske primjene funkcionalnih proizvoda i nutraceutika, potencijalnu primjenu u terapeutske svrhe te u prevenciji različitih poremećaja i oboljenja

Nastava

Opis metoda provođenja   nastave    Predavanja, seminari i/ili konzultacije
 Opis načina izvršavanja   obveza     Usmeni ispit, seminar, rješavanje zadanih slučajeva

BROJ SATI NASTAVE: P+S+V (20+10+0) = 30

Literatura

  1. Rotimi E. Aluko (2012) Functional Food and Nutraceuticals, Springer Science+Business Media, LLC
  2. Charis M. Galanakis (2017) Nutraceutical and Functional Food Components, Academic Press Elsevier