Osvježavajuća bezalkoholna pića

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39798

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Osnovne sirovine za proizvodnju bezalkoholnih pića (BAP). Pomoćne sirovine za proizvodnju BAP i zakonska regulativa. Proizvodnja bezalkoholnih pića od: voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata te aromatizirana osvježavajuća pića. Proizvodnja čajeva. Specijalni napitci (hipertonični, izotonični, hipotonični). Pića sa smanjenom energetskom vrijednosti. Pregled pića u vezi ambalaže i sastava te zahtjeva za adekvatne linije za punjenje.

ISHODI UČENJA

  • poznavati svojstva i procese proizvodnje osnovnih sirovina za proizvodnju BAP-a
  • poznavati pomoćne sirovine za proizvodnju BAP-a
  • razumijeti razliku između vrsta BAP-a u odnosu na upotrebljene osnovne i pomoćne sirovine
  • poznavati proces proizvodnje osnovnih vrsta BAP-a

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 697  obavijest o početku predavanja 2014 47,50 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta u pripremi za modul

 Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Goldberg, I. (1994) Functional foods, Chapman&Hall, London.
2. Ashurst, P.R. (1995) Production and packaging of non-carbonated fruit juices and fruit beverages, Blackie Academic & Professional, London
{* *}