Ekološka proizvodnja hrane

ECTS bodovi:
3 ECTS

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165627

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Zakonska regulativa u proizvodnji i preradi ekološke hrane. Prehrambena vrijednost ekološki proizvedene hrane. Principi proizvodnje i kontrole- izbor sorte / pasmine, kontrola bolesti i štetnika, uvjeti uzgoja, uvjeti skladištenja, načini prerade, pakiranja i prezentiranja. Ekološka proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, voćnih sokova i vina. Ekološka proizvodnja mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda. Označavanje ekoloških proizvoda. Uvjeti stavljanja na tržište. Mogućnosti unaprjeđenja ekološke proizvodnje hrane.

ISHODI UČENJA

  • Integrirati postojeće spoznaje iz područja  ekološke proizvodnje i kontrole hrane
  • Kritički analizirati i vrednovati postupke uzgoja, prerade i kontrole
  • Znanstveno promišljati, kreirati i implementirati suvremene spoznaje i vlastite ideje u proizvodnju i kontrolu
  • Komunicirati s kolegama i širom znanstvenom zajednicom o kakvoći ekološke hrane i mogućnostima razvoja novih proizvoda

Nastava

 

broj sati nastave P+S+V:  10+10+0= 20 sati
opis   metoda provođenja nastave Predavanja,   konzultacije i seminari.
opis   načina izvršavanja obveza Prezentacija seminara i usmeni ispit.

Literatura

 
  1. Kristiansen, P., Taji,   A., Reganold, J. (2006): Organic Agriculture, A Global Perspective, CSIRO   Publishing, Australia, CABI Publishing, Wallingford, UK
  2. S.Wright, D. McCrea   (2000): Handbook of Organic Food Processing and Production, Second Edition   (S.Wright, D. McCrea, Eds), CRC Press, New York
  3. S. Lockie, K. Lyons, G.   Lawrence and D. Halpin (2006), Going Organic, Mobilizing networks for   environmentally responsible food production, CAB1 Head  Office , Nosworthy Way , Wallingford, Oxfordshire  OX 10 8DE, UK
  4. Zakonski propisi iz područja ekološke proizvodnje hrane u RH i EU

http://www.nn.hr;  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_en

{* *}