Proizvodnja hrane – integrirani pristup

ECTS bodovi:
5 ECTS

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165666

Opis predmeta

 SADRŽAJ PREDMETA

Integrirani pristup proizvodnji hrane - očuvanje prirodnih svojstava hrane, zadovoljavanje potreba i zahtjeva potrošača, smanjenje potrošnje energije u proizvodnji i zaštita okoliša. Principi proizvodnje hrane- od polja do stola (biljne i animalne namirnice). Zelene tehnologije u proizvodnji hrane. Superkritična ekstrakcija, elektrodijaliza i enzimski potpomognuto procesiranje. Tehnologije minimalnog procesiranja hrane (pri preradi mesa i ribe, mlijeka i mliječnih proizvoda, voća i povrća, žitarica i uljarica).  Usporedna analiza konvencionalnih i suvremenih procesa  inaktivacije   mikroorganizama. Potencijalne opasnosti u procesu proizvodnje hrane i metode prevencije. Upotreba biljnih ekstrakata i preparata  za konzerviranje   hrane.  Nove tehnologije hlađenja i smrzavanja hrane. Nove tehnologije dehidratacije i pakiranja hrane. Odgovorno upravljanje otpadom iz prehrambene industrije. Mjere i postupci zaštite i očuvanja okoliša- prerada nusproizvoda iz prehrambene industrije.

ISHODI UČENJA

  • Demonstrirati sustavno razumjevanje utjecaja uvjeta procesuiranja hrane i primjenjenih metoda (konvencinalnih i suvremenih) na svojstva proizvoda i nus proizvoda
  • Kritički analizirati i vrednovati korištene metode i primjenjene procese
  • Znanstveno promišljati, kreirati i implementirati vlastite ideje u poboljšanju postojećih rješenja
  • Komunicirati s kolegama i širom znanstvenom zajednicom u području svoje ekspertiz

Nastava

opis metoda provođenja   nastave Predavanja, konzultacije i seminari.
opis načina izvršavanja   obveza Seminarsko izlaganje i usmeni ispit.
broj sati nastave P+S+V  :  20+10+0 = 30sati

Literatura

  1. Environmentally-friendly food processing (2003), Edited by Berit Mattsson and Ulf Sonesson,  Published by Woodhead Publishing Limited Abington Hall, Abington, Cambridge CB1 6AH,England
  2. Food Safety, A Practical and Case Study Approach (2007) Edited by Anna McElhatton and Richard J. Marshall, Published by Springer Science + Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA
  3. Advances in Food Protection, Focus on Food Safety and Defense (2010), edited by Magdy Hefnawy, Published by Springer,P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlandsn in Cooperation with NATO Emerging Security Challenges Division.
  4. Minimal Processing Technologies in the Food Industries (2002), Editors: Thomas  Ohlsson   &  Nils  Bengtsson. Woodhead Publishing
  5. Minimally Processed Foods, Technologies for Safety, Quality, and Convenience (2015),Editors: Mohammed Wasim Siddiqui and Mohammad Shafiur Rahman, © Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media
  6. Bioprocesses and Biotechnology for Functional Foods and Nutraceuticals (2004), Edited by Jean-Richard Neeser and Bruce J.German, Published by Marcel Dekker Inc. New York, USA and  Basel, Switzerland
{* *}