Pakiranje hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Svojstva i funkcije ambalažnog materijala za pakiranje prehrambenih proizvoda. Parametri koji utječu na odabir ambalaže. Najzastupljeniji ambalažni materijali u pakiranju hrane: polimerni (monofilmovi, laminati), staklo, metal (lakirane i nelakirane limenke), biodegradabilni polimeri, jestiva ambalaža. Metode pakiranja hrane: aseptično pakiranje, vakuumsko pakiranje, pakiranje u modificiranoj atmosferi, aktivna i inteligentna ambalaža, ambalaža za mikrovalne pećnice (susceptori).  Interakcija hrana-ambalaža (korozija, migracija, propusnost na plinove i vodenu paru). Rukovanje i transport. Zakonska regulativa materijala koji dolaze u dodir s hranom. Ambalaža i okoliš (ambalažni otpad).

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.

2. ROBERTSON, G. L., Food Packaging, Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., New York 2013