doc.dr.sc. Danijela Bursać Kovačević

Danijela Bursać Kovačević

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 128
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: dbursac@pbf.hr

Lokacija: 3. kat; soba 133

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

ponedjeljkom i srijedom 11-12 h

Životopis

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Izrada receptura za niskokalorične želirane proizvode od borovnice i crvenog ribiza 2002
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Utjecaj sorte, uzgoja i prerade na stabilnost polifenolnih spojeva i antioksidacijski kapacitet jagode 2010
habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Stabilnost antocijana tijekom prerade 2016
Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2003
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2005
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2010
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2016
 Usavršavanje
 ustanova  mjesto  godina
Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agro-Alimentaires, Horticoles et du Paysage (Agrocampus Ouest) Angers, Francuska 2008

 

 Priznanja, nagrade, odličja:

Potpora Biotehničke Zaklade 2006. godine