Snježana Šimunić

Snježana Šimunić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 024
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: ssimunic@pbf.hr

Predmeti

Životopis

Snježana Šimunić rođena je 25. 02. 1965. god. u Zagrebu, od 1986. godine zaposlena na Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, 1992. godine radi radnom mjestu tehničkog suradnika, u Laboratoriju za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda. Suradnik je na predmetu Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda i Prehrambena tehnologija namirnica životinjskog podrijetla. Samostalno obavlja tehničke poslove koji se sastoje: od izvođenja studenskih vježbi, pomaže prilikom izvođenja eksperimentalnog dijela na znanstveni-istraživačkim projektima, diplomskim radovima i završnim radovima. Svoje radno iskustvo prenosi na studente i mlade kolege, svoje znanje stalno nadopunjuje novim spoznajama iz mljekarstva. Sudjeluje pri održavanju Hrvatskih simpozija mljekarskih stručnjaka te je dugogodišnji je član Hrvatske mljekarske udruge. Snježana Šimunić 21. prosinca 2011. godine. položila je interni stručni ispit za zvanje viši tehničar. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu završila je program izobrazbe i usavršavanja za senzorskog analitičara i stekla Certifikat o sposobnosti i kvalifikaciji za senzorskog analitičara izdan temeljem čl.5.i 33. Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta .

Snježana Šimunić dobitnica „Nagrade Fakulteta zaposlenicima PBF-a za uzoran rad i posebno vrijedan doprinos u radu, za promidžbu i dobrobit Fakulteta“.  Izuzetno je aktivna i u Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja za koji je primila „Priznanje za doprinos u zaštiti dostojanstva zaposlenika u znanosti i visokom obrazovanju te razvoju socijalne pravde i demokracije u Republici Hrvatskoj. Članica je Regionalnog vijeća Zagreb kao predstavnica kluba zaposlenika. Na Prehrambeno –biotehnološkom fakultetu obavlja poslove tajnice Sindikalne podružnice