Kemija i tehnologija uživala

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39855, 70450

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Povijest čaja. Botanička klasifikacija i uzgoj čaja.
 • Proizvodnja i gradacije čaja.
 • Mješavine čaja. GABA čajevi. Proizvodnja instant čaja. Biljne infuzije.
 • Maté čaj (Ilex paraguariensis) i Rooibos (Aspalathus linearis)  čaj – botanička klasifikacija, uzgoj i prerada.
 • Kemijski sastav čaja i njegov fiziološki utjecaj na ljudski organizam.
 • Povijest kave. Botanička klasifikacija, uzgoj i prerada kave.
 • Prženje sirove kave. Torrefacto kava.
 • Proizvodnja instant kave. Postupci dekafeinizacije.
 • Kemijski sastav kave, fiziološko djelovanje kave na organizam. Zamjene za kavu– kavovine.
 • Kakaovac– botanička klasifikacija,  uzgoj i prerada plodova kakaovca.
 • Prženje kakaovog zrna. Proizvodnja kakaovog praha. Instant kakaovi napici.
 • Cupuaçu (Theobroma grandiflorum) – botanička klasifikacija, uzgoj i prerada.
 • Guarana (Paullinia cupana) – botanička klasifikacija, uzgoj i prerada.

ISHODI UČENJA

 • Usporediti razlike u proizvodnji i kemijskom sastavu pojedinih vrsta čajeva
 • Opisati postupak prerade kave te argumentirati važnost prženja kave
 • Argumentirati postupke dekafeinizacije
 • Opisati postupak proizvodnje instant kakaovog praha
 • Usporediti uzgoj i preradu cupuaçu-a i kakaovog zrna te guarane i kave
 • Analizirati i argumentirati parametre kakvoće različitih čajeva, kave, kakaovog napitka te zamjena za kavu
 • Razvijati nove proizvode.

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Opća kemija
 • Analitička kemija
 • Organska kemija

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 369  Obavijest o početku predavanja iz predemta Kemija i tehnologija uživala 97,27 kB 23.02.2016. 11:25

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura:

Red. broj Naziv
1. Illy, F. & Illy, R. The Book of Coffee, Abeville Publishing Group, New York, 1992.
2. Šimunac, D. Knjiga o kavi, Grafem, Zagreb, 2004.
3. Goldoni, L. Tehnologija konditorskih proizvoda – I dio Kakao-proizvodi i proizvodi slični čokoladi, Kugler, Zagreb, 2004.
4. Okahura, K. Book of Tea, Kodarsha International Ltd., Otawa, 2005.
5. Grlić, LJ. Enciklopedija samoniklog i ljekovitog bilja, August Cesarec, 1990.
6. Clotfelter, S. The herb tea book, Loreland Co, Interweare Press, 1998.

Preporučena literatura:

Red. broj Naziv
1. Vantal, A. Book of Coffee, Octopus Publishing Group Ltd., London, 2004.
2. Perrier-Robert, A. Book of Tea, Octopus Publishing Group Ltd., London, 2004
3. Chuen, K., Sin, K. & Yu, T. The way of tea, Gaia books limited, London, 2002.
4. Clarke, R. & Vitzthum, O. G. Coffee: Recent Developments: Recent Advances (World Agriculture), Blackwell science, Oxford, 2001.