Kemija i tehnologija lipida

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165625

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Novi procesi u tehnologiji lipida i utjecaj na asortiman i kvalitetu  proizvoda:, proizvodnja modificiranih masti sa smanjenim udjelom ili bez trans masnih kiselina kombiniranim procesima (hidrogenacija – interesterifikacija – frakcioniranje). Nusproizvodi u industriji ulja i njihova primjena: sapunica – masne kiseline – površinski aktivne tvari, lecitin – fosfolipidi, destilat deodorizacije  - tokoferol. Otpadni materijali u tehnologiji ulja i masti i utjecaj na okoliš: zemlja za bijeljenje, otpadna voda. Paralelna proizvodnja ulja i masti te proteinski bogatih proizvoda. Nutritivna i biološka svojstva lipida. Usporedba lipida biljnog i životinjskog podrijetla, masne kiseline (esencijalne, trans, omega 3,6,9), antioksidansi,  vitamini. Primjena ulja i masti u neprehrambene svrhe.

ISHODI UČENJA

  • ocijeniti utjecaj novog tehnološkog procesa na kvalitetu proizvedenog ulja/masti
  • preporučiti korištenje nusproizvoda u tehnologiji ulja i masti kao sirovine za razvoj i proizvodnju novih proizvoda u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji
  • vrednovati nutritivna svojstva ulja i masti
  • planirati primjenu kombiniranih procesa u proizvodnji modificiranih masti

Nastava

Predavanja : 10

Seminari: 10

Literatura

  1. Shahidi, F. (2005) Bailey's industrial oil and fat products, 6th ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, SAD.
  2. O'Brien, R.D., Farr, W., Wan, P.J. (2000) Introduction to Fats and Oils Technology, 2nd ed., AOCS Press, Champaign, SAD.
  3. Bokisch, M. (1998) Fats and Oils Handbook, AOCS Press, Champaign, SAD
  4. Gunstone,F.D.,Harwood, J.L., Padley, F.B. (1986) The Lipid Handbook, Chapman and Hall, London, UK